Danas se obilježava Svjetski dan močvarnih staništa, jedne od najvećih vrijednosti biološke i krajobrazne raznolikosti

- PROMO -

Svake godine, 02. veljače se diljem svijeta obilježava Svjetski dan močvarnih staništa, sa željom da se još jednom upozori na njihovu izuzetnu vrijednost i važnost očuvanja. Na taj dan 1971. godine, dakle prije 50 godina, u iranskom gradu Ramsaru, potpisana je Konvencija o močvarama od međunarodne važnosti.

Konvencija ima 169 zemalja potpisnica, uključujući i Republiku Hrvatsku od 1991. godine. Ramsarska konvencija je međuvladin sporazum koji čini okvir za međunarodnu suradnju u zaštiti i  održivom iskorištavanju močvarnih staništa. Konvencija obvezuje svaku potpisnicu na opće očuvanje močvara na vlastitom teritoriju, kao i na posebne obveze vezane uz močvarna staništa od međunarodne važnosti koja se upisuju u tzv. Ramsarski popis. Na ovom popisu nalazi se 5 hrvatskih zaštićenih područja – parkovi prirode Kopački rit, Lonjsko polje i Vransko jezero, ušće Neretve te ornitološki rezervat ribnjaci Crna Mlaka.

MT8 6610
Foto: virovitica-nature.hr

Močvarna staništa predstavljaju jednu od najvećih vrijednosti biološke i krajobrazne raznolikosti i posebno su značajna zbog bogatstva i raznolikosti biljnih i životinjskih vrsta, ali su i najugroženiji ekološki sustavi – zbog isušivanja, onečišćenja i prekomjernog iskorištavanja njihovih bogatstava. Porazna činjenica da je više od 60 posto močvarnih staništa u svijetu već uništeno, poziva na drugačiji odnos prema preostalim močvarnim staništima, njihovom očuvanju i vrednovanju.

Ove godine Svjetski dan močvarnih staništa obilježava se pod sloganom – Vlažna staništa i voda (Wetlands and Water).

(virovitica-nature.hr)

[g-gallery gid=”619470″]

Povezane vijesti

Skip to content