Evo tko može ove godine dobiti povrat poreza i što treba učiniti da ostvari to pravo

-Porezni obveznici koji imaju obvezu podnošenja godišnje porezne prijave za 2020. ili koji žele podnijeti zahtjev za priznavanje prava u posebnom postupku iste mogu podnijeti putem sustava ePorezna, odnosno nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema prebivalištu, odnosno uobičajenom boravištu najkasnije do 1. ožujka 2021. (ponedjeljak) – izvijestili su iz Porezne uprave.

Poreznu prijavu dužni su na obrascu DOH predati porezni obveznici koji su u protekloj godini ostvarili dohodak od samostalne djelatnosti, odnosno od djelatnosti obrta, djelatnosti slobodnih zanimanja, djelatnosti poljoprivrede i šumarstva i djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti na temelju poslovnih knjiga. Iznimka su samostalni djelatnici u sustavu paušalnog oporezivanja, kojima Porezna uprava određuje osnovicu i razrezuje poreznu obvezu za cijelu godinu – piše tportal.hr

Ako ostvarujete prihode od nesamostalnog rada (plaće, honorari), ne trebate predavati godišnju poreznu prijavu, već godišnji obračun poreza radi Porezna uprava u posebnom postupku na temelju raspoloživih podataka. Izuzetak su pomorci, članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi, koji neovisno o broju dana provedenih na brodu u međunarodnoj plovidbi moraju podnijeti prijavu.

No ako želite prijaviti promjene koje utječu na obračun poreza, a koje nisu evidentirane u poreznoj kartici, možete to učiniti do 1. ožujka pomoću obrasca ZPP-DOH. Riječ je o promjenama koje se tiču dijela osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu, dijela osobnog odbitka za utvrđenu invalidnost (vlastitu i/ili uzdržavanih članova uže obitelji i/ili djece), umanjenja poreza na dohodak od nesamostalnog rada po osnovi prebivališta i boravka na potpomognutom području I. skupine i području Grada Vukovara, a za koje podaci nisu upisani na poreznoj kartici, te dijela osobnog odbitka za plaćene doprinose za zdravstveno osiguranje u tuzemstvu ili dana darovanja.

Obrazac ZPP-DOH trebate podnijeti i ako želite preraspodijeliti dio osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu, u slučaju da ste platili porez na dohodak u inozemstvu, a želite da vam se uračuna u tuzemnu poreznu obvezu ili kad želite isplatu povrata više plaćenog poreza na drugi račun.

Nakon zaprimanja zahtjeva Porezna uprava će provesti postupak provjere i ako može utvrditi opravdanost, uzet će u obzir navedene podatke u posebnom postupku. U slučaju potrebe dodatnog dokazivanja, a kad vjerodostojne isprave nisu dostavljene ili je potrebno provesti dodatno dokazivanje, Porezna uprava pozvat će vas da dokažete činjenice navedene u zahtjevu.

Prijave i zahtjevi mogu se predati elektroničkim putem i to kroz sustav ePorezna, kojem građani mogu pristupiti putem tokena internetskog bankarstva ili putem sustava e-Građani (vjerodajnica sustava NIAS minimalne razine 3). Prijave i zahtjevi mogu se poslati poštom ili predati osobno nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema prebivalištu, odnosno uobičajenom boravištu.

Na temelju svih prikupljenih podataka Porezna uprava utvrdit će postoji li razlika između uplaćenih poreza i godišnje porezne obveze. Ako izračun pokaže porezni dug ili preplatu poreza, do 30. lipnja dobit ćete porezno rješenje na koje do 1. kolovoza imate pravo podnijeti prigovor ako smatrate da obračun nije pravilan.

Ako niste u cijelosti iskoristili osnovni osobni odbitak ili neku poreznu olakšicu, od sredine kolovoza možete očekivati povrat poreza.

S druge strane, ako se pokaže da ste koristili porezne olakšice na koje niste imali pravo, poreznicima ćete morati doplatiti utvrđeni iznos. Primjerice, ako ste prijavili uzdržavanog člana, a on je ostvario godišnje oporezive prihode više od 15.000 kuna, morat ćete platiti razliku poreza na dohodak.

Ove godine povrat poreza dobit će i oko 300.000 mladih koji su bili zaposleni tijekom 2020. godine po osnovi olakšica uvedenih početkom 2020. u četvrtom krugu Marićeve porezne reforme.

Mladi do navršenih 25 godina dobit će nazad sav naplaćeni porez na dohodak i prirez dok će onima između 25 i 30 godina država vratiti polovicu naplaćenog poreza i prireza. Ministarstvo financija procjenjuje da će ovoj kategoriji poreznih obveznika država po toj osnovi vratiti oko 700 milijuna kuna.

Porezna uprava objavila je i porezni kalkulator kojim možete informativno izračunati godišnju poreznu obvezu i provjeriti imate li pravo na povrat poreza.

Inače, prošle godine je u redovnom postupku poreznu prijavu podnijelo ukupno 68.221 poreznih obveznika. Kod ukupno 24.278 poreznih obveznika utvrđena je razlika više uplaćenog poreza i prireza za povrat u iznosu od 130,7 milijuna kuna dok je kod njih ukupno 18.997 utvrđena razlika za uplatu u iznosu od 157,97 milijuna kuna.

U posebnom postupku Porezna uprava utvrdila je razliku između uplaćenih poreza i godišnje porezne obveze za 638.375 građana. Kod ukupno 569.197 građana utvrđena je razlika više uplaćenog poreza i prireza na dohodak za povrat u iznosu od 1,135 milijardi kuna dok je kod njih ukupno 59.896 utvrđena razlika poreza i prireza na dohodak za uplatu u iznosu od 107,09 milijuna kuna.

(tportal.hr)

PROMO

Povezane vijesti

Skip to content