Jeste li znali? U ovim slučajevima prometni policajac umjesto novčane kazne može vam napisati samo opomenu

Mnogi vozači su načuli iz provjerenih ili manje vjerodostojnih izvora kako policija umjesto novčane kazne može izreći usmeno upozorenje ili izdati pisano upozorenje, no znate li na koje se to prekršaje odnosi?

Prema pisanju HAK revije način postupanja policije prilikom izdavanja pisanog upozorenja ili izricanja usmenog upozorenja počinitelju prekršaja, evidentiranje izdanih i izrečenih upozorenja te sadržaj i izgled obrasca pisanog upozorenja reguliran je čitavim jednim pravilnikom. Pravilnikom o izdavanju pisanog ili izricanja usmenog upozorenja. Dakle, moraju biti ispunjene točno određene pretpostavke da bi ste mogli biti upozoreni.

Kada policija utvrdi da je počinjen prekršaj za koji je propisana samo novčana kazna do 1.000 kuna, osobito lake naravi i da počinitelj nije prije činio slične prekršaje može počinitelju prekršaja izdati pisano upozorenje ili izreći usmeno upozorenje.

Samim je Pravilnikom propisano da se prekršajima osobito lake naravi smatraju prekršaji kojima nije izazvana opasnost niti je nastala šteta za druge osobe.

Nakon ispunjenja uvjeta koji se tiče prekršaja osobito lake naravi u „financijskom razredu“ samo novčane kazne do 1.000 kuna, slijedi drugi korak. Provjera! Policijski službenik će prije izdavanja pisanog upozorenja ili izricanja usmenog upozorenja u službenim evidencijama Ministarstva unutarnjih poslova provjeriti je li počinitelj prije činio slične prekršaje, te je li mu za te prekršaje već izdavano pisano upozorenje ili izricano usmeno upozorenje i koliko puta.

Ako počinitelj prekršaja u zadnjih 12 mjeseci nije evidentiran da je počinio prekršaj iz istog propisa za koji mu je pravomoćno određena prekršajnopravna sankcija ili izdano pisano, odnosno izrečeno usmeno upozorenje, policijski službenik može počinitelju prekršaja izdati  upozorenje.

Dakle, uzmite u obzir da to policijski službenik može, ali i ne mora napraviti. Ima još jedna jako bitna odredba iz istog Pravilnika ona koja kaže kako policijski službenik neće izdati pisano ili izreći usmeno upozorenje počinitelju prekršaja koji poriče počinjenje prekršaja ili iz bilo kojeg razloga zahtijeva prekršajni progon.

Znači jako je bitno i vaše ponašanje nakon počinjenja prekršaja.

Imajte u vidu i ozbiljnu špotanciju i Pravilnikom propisanu govoranciju koja treba doista djelovati edukativno na vas. Naime, pri izdavanja pisanoga ili izricanja usmenog upozorenja, policijski službenik će počinitelja prekršaja upoznati s težinom počinjenog prekršaja i razlozima izricanja upozorenja umjesto druge propisane prekršajnopravne sankcije i upozoriti ga da je ubuduće dužan ponašati se u skladu s važećim propisima i odlukama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Jedna još mala napomena, kao što ste mogli i sami zaključiti o izdanim pisanim i izrečenim usmenim upozorenjima vodi se evidencija. Znači nema laganja, nema petljanja!

Na području PU virovitičko-podravske u 2020. godini policijski službenici su, zbog prekršaja u prometu, građanima u 3.057 slučajeva izdali upozorenja. 

Donosimo popis prekršaja u prometu za koje vam policijski službenici mogu izdati upozorenje:

 • ne uporaba svjetala u prometu
 • ne uporaba svjetala u prometu i tijekom dana u razdoblju od 1.11. do 31.3., a kod mopeda i motocikla tijekom cijele godine
 • ne kretanje biciklista biciklističkom stazom odnosno trakom
 • umanjivanje stabilnosti bicikla, mopeda i motocikla (npr. skidanje obje ruke s upravljača) te kretanje noći i danju u slučaju smanjene vidljivosti bez reflektirajućeg prsluka ili odjeće odnosno oznake
 • vožnja mopeda, motocikla i četverocikla bez zaštitne homologirane i propisno pričvršćene kacige te vozači bicikla bez zaštitne kacige mlađi od 16 godina života
 • ostavljanje stoke i drugih životinja na cesti bez nadzora
 • ne držanje ograničenja zabrana i obveza izraženih pomoću postavljenih prometnih znakova
 • kretanje i zadržavanje pješaka na kolniku, odnosno igranje, vožnja dječjim biciklom, romobilom i koturaljkama te sanjkanje i skijanje i slično na kolniku
 • ne kretanje pješaka izvan naselja uz lijevi rub kolnika osim kada se radio iznimkama kada je to sigurnije za pješaka
 • ne korištenje obilježenog pješačkog prijelaza za prelazak pješaka unutar predviđenih udaljenosti
 • ne postupanje pješaka po prometnim svijetlima na raskrižju odnosno prema znacima ovlaštenih službenih osoba
 • ne propuštanje pješaka od strane vozača na obilježenom pješačkom prijelazu
 • ne približavanje obilježenom pješačkom prijelazu vozača sa smanjenom brzinom da se može zaustaviti i propustiti pješake koji su stupili ili stupaju na obilježeni pješački prijelaz
 • sudionici u prometu (osim vozača-veća sankcija) koji se ne zaustave na prijelazu ceste preko željezničke pruge kada je uređaj za zatvaranje prometa spušten ili se počeo spuštati ili kada se daju svjetlosni ili zvučni znakovi da će se uređaj spuštati
 • prijevoz više osoba u vozilu nego što je to upisano u prometnoj dozvoli
 • vozač bicikla stariji od 18 godina kada prevozi osobu stariju od 8 godina, a na biciklu se ne nalaze posebna sjedala za osobu, držač za ruke i noge, odnosno pedale, kada je osoba koja se prevozi mlađa od 8 godina kada nije ugrađeno posebno sjedalo odnosno ne prevoženje djeteta s propisanom i uredno pričvršćenom kacigom, vozač bicikla, mopeda i motocikla kada prevozi osobu s utvrđenom koncentracijom alkohola iznad 0,50 g/kg, kada se prevozi dijete mlađe od 12 godina na mopedu i motociklu
 • ne korištenje sigurnosnog pojasa od strane vozača i putnika
 • ne korištenje autosjedalica za djecu
 • ne korištenje pomagala upisanih u vozačku dozvolu od strane vozača
 • korištenje mobitela i drugih uređaja kada se na takav način umanjuje mogućnost reagiranja i upravljanja vozilom
 • ne imanje vozačke dozvole kod sebe od strane vozača kada upravlja vozilom
 • upravljanje traktorom ili radnim strojem koji nije registriran ili je isteklo važenje prometne dozvole, odnosno vozači drugih motornih ili priključnih vozila kojima je isteklo važenje prometne dozvole do 15 dana, vuča lake prikolice koja nije označena reg. pločicom i koja je tehnički neispravna
 • ne imanje važeće prometne dozvole za vozilo kojim vozač upravlja, odnosno ne pokazivanje prometne dozvole na zahtjev ovlaštene službene osobe
 • vozač vozila koji nema propisan broj pločica ili se dobro ne vide ili nisi čitljive
 • vlasnik vozila koji ne prijavi promjene podataka u prometnoj dozvoli u roku 15 dana, odnosno u roku 15 dana od stjecanja vozila ne registrira vozilo ili odjavi
 • sudionik u prometu koji ostavlja ili baca otpatke ili predmete koji mogu ugroziti sigurnost prometa na cestama ili ugroziti okoliš
 • vozač koji ne upozori druge sudionike u prometu o svojoj namjeri, davanje pokazivača smjera i stop svjetla odnosno znak rukom
 • ne propuštanje svih vozila i pješaka prilikom uključivanja u promet vozila, npr. izlazak iz garaže, dvorišta, parkirališta, skidanje blata s kotača kada se vozač uključuje na cestu s suvremenim kolničkim zastorom
 • ne kretanje na kolniku sredinom obilježene prometne trake, odnosno trakom za promet kojoj kategoriji vozilo pripada
 • vozač koji se kreće u naselju brzinom do najvišeg prekoračenja 30 km/h od dopuštene brzine kretanja vozila
 • vozač koji se kreće izvan naselja brzinom do najvišeg prekoračenja 10-30 km/h od dopuštene brzine kretanja vozila
 • obavljanje pretjecanja od strane vozača kada se ugrožava druge sudionike u prometu u odnosu na karakteristike ceste ili na tehnička svojstva vozila
 • pretjecanje drugog vozila neposredno ispred raskrižja, u raskrižju koje nije s kružnim tokom prometa, neposredno ispred prijelaza ceste preko željezničke (ili tramvajske) pruge u istoj razini bez branika ili polubranika i na takvom prijelazu, pretjecanje vozila ispred raskrižja i u raskrižju koje skreće udesno, vozilo koje se kreće cestom s prednošću prlaska te promet na raskrižju kada se upravlja prometnim svijetlima ili znacima ovlaštene službene osobe
 • zaustavljanje ili parkiranje vozila na mjestu gdje se ugrožava sigurnost drugih sudionika u prometu odnosno normalan tok i kretanje pješaka
 • vozač koji zaustavlja ili parkira vozilo koje nije neposredno uz desni rub kolnika (kada se promet odvija dvosmjerno), odnosno na sredini kolnika osim kada je prometnim znakom dopušteno
 • vozač koji zaustavi ili parkira vozilo na obilježenom pješačkom prijelazu i na udaljenosti manjoj od 5 metara od prijelaza i na prijelazu biciklističke staze preko kolnika, na prijelazu ceste preko željezničke (i tramvajske) pruge u istoj razini, na raskrižju i na udaljenosti manjoj od 5 metara od najbližeg poprečnog ruba kolnika, u tunelima, mostovima, podvožnjacima, nadvožnjacima i na udaljenosti manjoj od 15 metara od istih, na cesti u blizini vrha prijevoja i zavoju gdje je cesta nepregledna, na mjestu gdje se zaslanja prometni znak ili uređaj za davanje znakova svijetlima, na biciklističkoj stazi ili traci, na stajalištima vozila javnog prijevoza, na nogostupu i pješačkoj zoni, ispred kolnog ulaza u zgradu, dvorište, vodoovodne,komunalne i druge mreže, na mjestu rezerviranom za parkiranje vozila s invaliditetom
 • vozač koji parkira vozilo na djelu ceste prijelaza preko željezničke ili tramvajske pruge na udaljenosti manjoj od 15 metara te na manjoj udaljenosti od 15 metara ispred i iza znaka obilježenog stajališta javnog prijevoza putnika te na mjestu gdje bi već parkiranom vozilu onemogućilo pristup odnosno izlazak već parkiranom vozilu
 • vozač koji vuče vozilo kojim se umanjuje stabilnost, vozač koji vuče više od 2 priključna vozila odnosno vozač koji ima ugrađenu “eurokuku“ (zglobno rastavljivi uređaj), a u trenutku vožnje ne vuče priključno vozilo

(www.icv.hr, revijahak.hr)

PROMO

Povezane vijesti

Skip to content