Od 1. ožujka ponovno poskupljenje cigareta i grijanog duhana, njegovo povećanje bit će ogromno

Ministarstvo financija u petak je na stranicama e-savjetovanja objavilo nacrt prijedloga Uredbe o visini trošarine na duhanske prerađevine i duhanske proizvode kojom se povećava visina trošarine na cigarete i iznos minimalne trošarine na cigarete.

Uredbom se propisuje specifična trošarina u iznosu od 400 kuna (sada je 370 kuna) za 1000 komada cigareta, proporcionalna trošarina 34% od maloprodajne cijene cigareta i minimalna trošarina na cigarete u iznosu od 888 kuna (sada je 824 kune) za 1000 komada cigareta – piše tportal.hr

Visina trošarine povećava se i u odnosu na sitno rezani duhan za savijanje cigareta i ostali duhan za pušenje te ista iznosi 860 kuna za 1 kilogram (sada je 800 kuna) te u odnosu na cigare i cigarilose za koje iznosi 860 kuna (sada je 800 kuna) za 1000 komada.

Ovom Uredbom povećava se trošarina na grijani duhanski proizvod i iznosi 1.400 kuna (sada je 800 kuna) za 1 kilogram i novi duhanski proizvod te iznosi 860 kuna (sada je 800 kuna) za jedan kilogram. Visina trošarine se ne mijenja u odnosu na e-tekućinu te iznosi 0,00 kn/1 mililitar, piše u tekstu uredbe.

U obrazloženju povećanja trošarine piše da ‘s ovakvom korekcijom iznosa specifične trošarine, uz zadržavanje stope proporcionalne trošarine od 34% od maloprodajne cijene te povećanjem minimalne trošarine na cigarete kao i povećanjem trošarine na ostale duhanske prerađevine (sitno rezani duhan za savijanje cigareta, ostali duhan za pušenje, cigare i cigarilose) i na duhanske proizvode (grijani duhanski proizvod i novi duhanski proizvod) fiskalni učinak povećanja prihoda u Državnom proračunu po osnovi trošarine na duhanske prerađevine i duhanske proizvode iznosi 300.000.000 kuna za 2021. godinu’.

Dodaje se kako se projekcija fiskalnog učinka temelji na predloženom stupanju na snagu uredbe 1. ožujka 2021. godine, te da se, osim fiskalnih učinaka, povećanjem trošarine na duhanske prerađevine i duhanske proizvode postižu i zdravstveni efekti u smislu smanjenja potrošnje tih proizvoda, a sukladno, između ostaloga, i međunarodno preuzetim obvezama u okviru Svjetske zdravstvene organizacije.

(tportal.hr)

PROMO

Povezane vijesti

Skip to content