PROMETNI MASTER PLAN FUNKCIONALNE REGIJE ISTOČNA HRVATSKA Na jednom mjestu i analiza stanja i rješenje za održiv prometni sustav

Za Virovitičko-podravsku županiju i još četiri slavonske županije, Brodsko-posavsku, Osječko-baranjsku, Požeško-slavonsku i Vukovarsko-srijemsku važan je „Prometni Master plan funkcionalne regije Istočna Hrvatska“, strateški dokument  vrijedan ukupno 6.618.000 kuna. Prijavila ga je Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije VIDRA. Nositelj izrade Master plana je Virovitičko-podravska županija.

Partneri u izradi su: Brodsko-posavska, Osječko-baranjska, Požeško-slavonska i Vukovarsko-srijemska županija. Master plan izrađuju tvrtka UMiUM d.o.o. iz Zagreba, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, PNZ svetovanje projektiranje d.o.o. iz Ljubljane, dok je Razbor d.o.o iz Zagreba zadužen za savjetodavne usluge.

Kroz analizu i ocjenu postojećeg stanja, Master plan ima za zadatak postati osnova za daljnji razvoj prometa na području pet slavonskih županija, detaljno donoseći stanje u željezničkom, cestovnom, biciklističkom, zračkom i drugim vrstama prometa te rješenja za njihovu aktualnu problematiku.

Prometni sustav je svojevrsni instrument regionalnog razvoja koji pokreće razmjenu dobara te bolju pristupačnost svim ekonomskim, zdravstvenim, turističkim i ostalim sadržajima. Zato izrada Prometnog Masterplana ima višestruki cilj: omogućiti integrirano i koordinirano planiranje održivog prometnog sustava na razini pet županija, a posljedično i poboljšati prometnu dostupnost cijelog područja, otvoriti mogućnost za razvoj održivog gospodarstva u cjelini, posebice poljoprivrede i prehrambene industrije te razvoj turističkih potencijala i mogućnosti zapošljavanja.

ODRŽIV PROMETNI SUSTAV

Master plan predstavlja tako okvir za razvoj funkcionalne regije i usklađen je sa Strategijom prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do 2030. godine i ostalim krovnim dokumentima u području prometa u Republici Hrvatskoj, a i na razini Europske unije.

Njegova je važnost u tome i što predstavlja strateški dokument iz kojeg će proizlaziti mogućnosti za financiranje svih prometnih projekata, a ujedno projekata kojem je nositelj Virovitičko-podravska županija.

Sam Master plan uključuje razdoblje od 2020. do 2030. godine te ima za cilj procijeniti i definirati buduće mjere (infrastruktura, rad i organizacija) u sektoru prometa, vezane za međunarodni i unutarnji promet u svim prometnim segmentima, neovisno o izvoru financiranja.

Master planom će se tako utvrditi stvarno stanje u prometu te uvjeti i mogućnosti koji bi u budućnosti, uz pomoć projekata i ulaganja, trebali osigurati pješacima, biciklistima i vozačima bolje i sigurnije uvjete: nove željezničko-cestovne prijelaze, biciklističke staze, moderne i sigurne prometnice te još bolje iskorištene kapacitete željezničkog i zračnog prometa na području pet slavonskih županija.

master plan logaci Custom 1

Povezane vijesti

Skip to content