HRVATSKE ŠUME Kroz Pilot projekt FORCRO! od viška grana u voćnjaku korist će imati građani, škole i bolnice

Hrvatske šume, uz gospodarenje prirodnim blagom, zaštitom ekologije, suradnjom s drvoprerađivačima i odgojno-obrazovnim ustanovama brinu i o održivosti. Osmislili su i prijavili hvalevrijedan projekt FORCRO! kroz koji se planira osnivanje 17 sabirno-logističkih centara za drvnu biomasu te 189 otkupnih stanica diljem Hrvatske koji će građanima i privatnom sektoru osigurati dodatan izvor prihoda, a lokalnoj zajednici omogućiti jeftinije cijene grijanja.

JEDINSTVEN U HRVATSKOJ I EUROPI

O čemu je riječ, objašnjava Igor Fazekaš, član Uprave Hrvatskih šuma.

– Pilot projekt kružnog biogospodarstva u RH – FORCRO! trenutno je prvi projekt ove vrste u Hrvatskoj i po svojoj kompleksnosti jedinstven u cijeloj Europi. Smisao je osigurati po jedan sabirno-logistički centar u svakoj Upravi šuma te po jednu otkupnu stanicu na svakoj šumariji u kojoj će građani iz svojih dvorišta, vinograda, voćnjaka, maslinika i drugih površina moći predati granjevinu i ostalu biomasu i za to dobiti naknadu, baš kao što je to slučaj s PET ambalažom danas. Biomasa će se otkupljivati i od tvrtki, konkretno lokalnih drvoprerađivača ili privatnih šumoposjednika. Ova usluga nudit će se i na otocima – kaže I. Fakezaš.

Sirovina koja često završi na odlagalištu poslužit će tako kao gorivo za 17 lokalnih kotlovnica/toplana, čija je izgradnja također u planu. One će pak dugoročno toplinskom energijom opskrbljivati vrtiće, škole, bolnice i druge javne objekte te im osigurati značajne uštede.

POTPORA IZ EUROPSKIH FONDOVA

Skup je to projekt: samo za toplane i kotlovnice na biomasu (za 60-80 zgrada, ukupnog kapaciteta kotlova 40 MW) planirana su ulaganja u iznosu od 20 milijuna eura, dok se minimalno 7,5 milijuna eura planira uložiti u sabirno-logističke centre i sabirne stanice.
Hrvatske šume stoga računaju na potporu iz europskih fondova, konkretno Europskog mehanizma za oporavak i otpornost, pa su krajem prošle godine pilot projekt prijavile izravno Europskoj komisiji, na natječaj u okviru programa Horizon 2020.

Kako kaže I. Fazekaš, nastavak je to rada na ulaganju u održiv razvoj, područje na kojem su Hrvatske šume prepoznate kao predvodnik i to u segmentu javnog sektora. Do sada su, nabraja, zamijenili zamjenu sustava grijanja u više od 80 objekata Hrvatskih šuma i tako prešli s uvoznog lož ulja na lokalni drvni pelet. Ove godine nastavljaju ulaganja na tom području.

-Aktivnosti i značaj HŠ u segmentu energetske tranzicije su prepoznati i na EU razini te HŠ od prosinca prošle godine predstavljaju RH u važnom tijelu Europske komisije – strateškoj radnoj skupini za bioekonomiju. Iako nam je Pilot projekt FORCRO! jedan onih čijem se početku iznimno radujemo, imamo i niz drugih aktivnosti i planova koji uključuju razminiranje šuma, zaštitu i obnovu šumskog zemljišta. Na natječaje za izravnu dodjelu EU bespovratnih sredstava prijavili smo dva nacionalna strateška projekta čija je ukupna vrijednosti gotovo 340 milijuna kuna. Riječ je o projektima KARLOVAC KARST, koji je vrijedan oko 232 milijuna kuna, a u okviru kojeg je planirano razminiranje 1.929,08 hektara šume na kršu u Natura 2000 područjima u jugozapadnom dijelu Karlovačke županije.

Nakon razminiranja tog područja, planiramo poboljšati protupožarna zaštitu kroz izgradnju i rekonstrukciju 21,80 ha protupožarnih prosjeka s elementima šumske ceste i na 210,65 hektara za restaurirati staništa.

Drugi strateški projekt odnosi se na ECOMANAGER, ukupne vrijednosti 108 milijuna kuna, kojim se planira izrada šumskogospodarskih planova koji će biti temelj upravljanja ekološkom mrežom. Projektom će se obuhvatiti 559.412,83 ha šuma i šumskog zemljišta u vlasništvu RH, a izradit će se 167 Programa gospodarenja gospodarskim jedinicama s planom upravljanja područjem ekološke mreže – planirane aktivnosti najavljuje I. Fazekaš.

PROMO sume bukova prasuma

VIDEONADZOROM DO SIGURNIJIH ŠUMA

Zaštita šuma i nadalje je prioritet. U suradnji s MUP-om rade na važnoj operaciji održavanja i izgradnje protupožarne mreže koja bi trebala omogućiti rano otkrivanje šumskih požara na kršu. – Procijenjena vrijednost ove operacije je 392 milijuna kuna i kada se završi, okvirno 420 000 hektara površine bit će kvalitetnije zaštićeno od požara, kako samim videonadzorom, tako i novim protupožarnim prosjecima i protupožarnim prosjecima s elementima šumske ceste – kaže I. Fazekaš.

Hrvatske šume danas rade na projektima vrijednima više od 1,3 milijarde kuna, od čega je samo europskih projekata ugovoreno u iznosu od oko 800 milijuna kuna.

Između ostalog, godinama provode dva nacionalna strateška projekta čija je ukupna vrijednosti gotovo 635 milijuna kuna, NATURAVITA- Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji i FEARLESS VELEBIT- Razminiranje i očuvanje šumskih ekosustava u zaštićenim i Natura 2000 područjima u Ličko-senjskoj i Zadarskoj županiji.

Uz razminiranje, projekti donose i sadržaj koji ima za cilj povratak autohtonih vrsta na ta područja, izgradnju poučnih staza i posjetiteljski centar koji će omogućiti edukaciju djece i odraslih na temu održivog gospodarenja šuma, zaštiti ekologije. Uz svoje redovne aktivnosti, naglasak tako još više stavljaju na jačanju javne svijesti o važnosti održivog upravljanja šumama i šumskim zemljištem, prirodnim blagom za budućnost.

(www.icv.hr, promo)

PROMO

Povezane vijesti

Skip to content