Prijedlogom novog Zakona o stradalnicima iz Domovinskog rata jasno je decidirano tko može, a tko ne može ostvariti zakonska prava

blank

Uoči donošenja Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, u Zagrebu je 8. lipnja održan okrugli stol u organizaciji Zajednice udruga hrvatskih civilnih stradalnika iz Domovinskog rata Hrvatske pod nazivom: Zašto je važan Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata?, kojim se još jednom željelo ukazati na nužnost i važnost donošenja tog jedinstvenog normativnog akta.

Uz predstavnike Zajednice na čelu s predsjednicom Julijanom Rosandić, sudjelovali su potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, predsjednik saborskog Odbora za ratne veterane ujedno predsjednik HVIDRA-e RH, saborski zastupnik Josip Đakić i ostali ugledni sudionici.

Predsjednik saborskog Odbora za ratne veterane Josip Đakić iznio je dijelove izvješća Odbora sa zaključkom da se prihvaća prijedlog zakona. 

Da podsjetimo, Odbor za ratne veterane Hrvatskoga sabora na svojoj 2. sjednici održanoj 20. siječnja 2021. godine razmotrio je i usvojio Prijedlog zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske svojim aktom od 17. prosinca 2020. godine, a predsjednik Odbora Josip Đakić dodatno nam je pojasnio Prijedlog novog Zakona podsjetivši da prema postojećem zakonu prava trenutno ostvaruju 1884 civilna stradalnika iz Domovinskog rata te 145 članova obitelji poginulih civila i unatoč  brojnim izmjenama zakona i dalje mnogi nisu obuhvaćeni, a prava nisu prilagođena njihovim potrebama. 

– Prijedlogom zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata definira se pojam civilnog stradalnika iz Domovinskog rata tako da će prava moći ostvariti i stradalnici koji to nisu mogli po važećem zakonu. Zakon će obuhvatiti i civile stradale uslijed eksplozije minsko-eksplozivnih sredstava ili uporabe vatrenog oružja u razdoblju od 17. kolovoza 1990. godine do 30. lipnja 1996. godine. Omogućit će se i ostvarivanje prava članovima obitelji nestalih civila u Domovinskome ratu i prije nego što proglase svoje članove obitelji umrlima, otvorit će se rok za priznavanje statusa civilnog invalida iz Domovinskog rata po osnovu bolesti, uspostavit će se evidencija civilnih stradalnika a predviđene su i mjere za poboljšanje socioekonomskog položaja korisnika. Prava mogu ostvariti državljani Republike Hrvatske ali i strani državljani uz uvjet da su u trenutku stradanja imali prebivalište u Hrvatskoj. Procijenjeni broj novih korisnika statusnih prava temeljem ovog novog zakona je oko 2500. Povećat će se osnovica za ostvarivanje prava koja od 2001. godine iznosi 100 posto proračunske osnovice 3.326 kuna a povećanje je predviđeno na 115 posto proračunske osnovice 3.824 kuna – rekao je Josip Đakić te još jednom naglasio da je Prijedlogom zakona propisano tko ne može ostvariti prava: 

– Prema Prijedlogu novog Zakona prava ne mogu ostvariti pripadnici, pomagaći ili suradnici neprijateljskih vojnih ili paravojnih postrojbi. Ugrađen je i sigurnosni mehanizam tj. nadležna će tijela kroz upravni postupak u prvom i drugom stupnju provesti kompletnu proceduru, Provedbenim će se propisima odnosno pravilnicima detaljnije i preciznije propisati način ostvarivanja prava te sva potrebna dokumentacija. Sredstva za provedbu Zakona osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske, a prema projekcijama za 2021. godinu osigurano je dodatnih 30 milijuna kuna, za 2022. godinu 40 miliona kuna, a za 2023. godinu 60 milijuna kuna – rekao je o zaključcima Odbora za ratne veterane Hrvatskog sabora predsjednik Josip Đakić.

(www.icv.hr, bs)