U 2020. godini su djelatnici Zavoda za hitnu medicinu VPŽ prešli 1.124.999 kilometara, imali su 7.083 intervencije, 8.844 pregleda u ambulantama i 17.850 sanitetskog prijevoza

blank
Foto: K. Toplak

Iza Zavoda za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije, 2020. godina je bila izazovna i zahtjevna. Na sjednici Županijske skupštine, koja je održana uz predsjedavanje predsjednika Dinka Begovića, nazočnost župana Igora Androvića i njegovih zamjenika, Marija Klementa i Igora Pavkovića, vijećnici usvojili izvješće za 2020. godinu. A iz njega se moglo iščitati kako su djelatnici Zavoda za hitnu medicinu VPŽ u 2020. godini prešli 1.124.999 kilometara, najviše unazad nekoliko godina.

Da bi se to moglo ostvariti, zaslužna je i Virovitičko-podravska županija, koja je samo u 2020. godini, nabavila pet vozila, tri za hitnu, te dva za sanitetski prijevoz. Jedno od tri vozila za „hitnjake“ je i ono posebno za brdsko-planinska područja uz pogon na sva četiri kotača, koje je uglavnom stacionirano na području Voćina. Za sve to, Virovitičko-podravska županija izdvojila je 1.871.250,00 kuna. U 2020. godini bilo je 7.083 intervencije. U ambulantama je bilo 8.844 hitna pregleda, te 17.850 sanitetskih prijevoza. U 2020. godini, koju je obilježila borba protiv bolesti COVID-19,  je prijavno dojavna jedinica primila 1.855 poziva više nego u 2019., što čini porast od 13,56 posto.

Hitna Virovitica 06
Foto: K. Toplak

– Ne moramo posebno isticati koliko je važna brza i kvalitetna pomoć onima kojima je u tom trenutku najpotrebnija, a tu se ne radi samo o vozilima, nego i o drugoj medicinskoj opremi koju Virovitičko-podravska županija osigurava i Zavodu za hitnu medicinu i kompletnoj Općoj bolnici Virovitica, Domu zdravlja VPŽ, Zavodu za javno zdravstvo Sveti Rok VPŽ. U budućnosti će se na području Opće bolnice Virovitica graditi nova zgrada Zavoda za hitnu medicinu VPŽ, a za njenu gradnju je ishođena građevinska dozvola, s ciljem što bolje brige, skrbi i zdravstvene zaštite za pacijente s područja naše županije. Kada se izgradi novo zdanje, svi će biti „pod istim krovom“, a usluga za stanovnike naše županije bit će još bolja i brža – naglasio je virovitičko-podravski župan Igor Andrović. 

(vpz.hr)