KVALITETNIJA INFRASTRUKTURA I PROMETNA POVEZANOST Nove ceste u poduzetničkoj zoni Antunovac olakšavaju poslovanje i prometovanje velikih kamiona

blank

Sigurniji promet, kvalitetniju prometnu i komunalnu infrastrukturu i bolje uvjete za nove investitore – osigurao je to završen projekt „Izgradnje ceste i druge komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Antunovac“.

Radove u vrijednosti 4.341.490,68 kuna izvele su Ceste d.d. Bjelovar, a za stručni nadzor u vrijednosti od 120.375 kuna bila je zadužena tvrtka CIP d.o.o. iz Virovitice. Bespovratna EU sredstva iz Europskih investicijskih i strukturnih fondova za ovaj projekt iznosila su 3.148.293,61 kunu, dok je ostatak sufinancirao Grad Virovitica.

Sam projekt je od potpisivanja ugovora do dovršetka trajao 28 mjeseci. Odobren je u okviru Poziva Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (sada Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja) “Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona”, a prijavila ga je Razvojna agencija VTA. Ovo je još jedna investicija kao pomoć gospodarstvu u ovoj poduzetničkoj zoni. Nova cesta, uz komunalnu infrastrukturu, olakšala je poslovanje poduzetnicima, a benefit će imati i stanovnici koji žive u neposrednoj blizini zone Antunovac.

– Budući da je riječ o zoni kroz koju prometuje velik broj kamiona, radnih strojeva i drugih vozila, nova prometnica i pripadajuća infrastruktura omogućava sigurniji i brži prijevoz te lakšu prometnu povezanost. Uz cestu s pješačkim stazama u okviru ovog projekta uložena su sredstva i za cjelokupnu infrastrukturu vezanu uz vodoopskrbnu mrežu, mješovitu kanalizaciju, plinovod te javnu rasvjetu i elektroničku komunikacijsku infrastrukturu. U ovoj zoni poduzetnici sada imaju kvalitetnije uvjete za poslovanje, osobito kad je riječ o pogonima koji ovise o transportu sirovine ili gotovog proizvoda jer je cesta dimenzionirana na način da odgovara prometovanju velikih i teških kamiona – ističe Slađana Lazić, voditeljica gradskog Odsjeka za komunalne poslove i graditeljstvo.

U Zoni Antunovac danas posluju tvrtke koje se bave proizvodnjom obuće, drvoprerađivači, izvoznici piljene građe i drugi. Riječ je o zoni koja je investitorima zanimljiva zbog blizine obilaznice, ali i povoljnim cijenama građevinskog zemljišta koje se, ovisno o vrsti proizvodnje i djelatnosti, mogu kupiti već od jedne kune po kvadratu. Ujedno, Grad Virovitica investitorima izlazi ususret gospodarskim olakšicama i poticajima uz pomoću kojih na ovom području želi potaknuti nova radna mjesta, povećati proizvodnju i nastaviti ulaganja u nove pogone. Kvalitetnija komunalna infrastruktura tako je samo još jedan od uvjeta koji Antunovac može ponuditi zainteresiranima za ulaganje na ovom području.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Sadržaj članka isključiva je odgovornost Grada Virovitice.