OPĆINA MIKLEUŠ Završena sanacija ceste na dijelu Školske ulice u Balincima

blank

Uz sufinanciranje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice, završen je projekt ”Sanacija ceste na dijelu Školske ulice u Balincima”, ukupne dužine 1.228 metara.

Načelnik općine Mikleuš Robert Grabar, predstavnik Izvođača radova Ceste d.d. Bjelovar i nadzorni inženjer, potpisali su 14. rujna zapisnik o primopredaji izvedenih radova.

Ugovorena vrijednost radova iznosila je 680.488,55 kuna sa PDV-om. Ukupna vrijednost izvršenih radova iznosi 677.754,43 kune. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU sufinanciralo je projekt sa 250.000 kuna, a razlika sredstava osigurala je Općina Mikleuš u proračunu za 2021. godinu.

(www.icv.hr, adf, Općina Mikleuš)