Općina Vladislavci raspisala javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta: Rok najma od 5 o 25 godina

Općinsko vijeće Općine Vladislavci objavilo je javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području katastarskih općina Vladislavci, Dopsin i Hrastin, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Vladislavci predviđeno za zakup i povrat.

Natječaj je objavljen na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 20/18, 115/18 i 98/19) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vladislavci, KLASA: 940-04/21-02/04, URBROJ: 2158/07-01-21-23 od 13. rujna 2021. godine.

Površine zemljišta koje su Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Vladislavci predviđene za povrat davat će se u zakup na rok do pet godina, s mogućnošću produljenja, odnosno do pravomoćnosti rješenja o povratu sukladno posebnom propisu ili do privođenja toga zemljišta namjeni utvrđenoj prostornim planom.

Preostale površine zemljišta predviđene za zakup, moći će se unajmiti na rok od 25 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje.

Maksimalna površina koja se može dati u zakup nekoj osobi iznosi 50,00 hektara, a uključuje  površine državnoga poljoprivrednog zemljišta koje je pojedina fizička ili pravna osoba dobila u zakup po natječajima provedenim od stupanja na snagu Zakona.

(www.icv.hr, tj)

PROMO

Povezane vijesti

Skip to content