Održana Javna akcija u sklopu programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela”

Danas (petak) je udruga S.O.S. Virovitica ispred Gradske knjižnice i čitaonice u vremenu od 10 do 12 sati održala javnu akciju senzibiliziranja građana i građanki o mogućnostima korištenja usluge pomoći i podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela. 

 Tijekom javne akcije građani su informirani putem letaka i edukativnih materijala o mogućnostima koje mogu ostvariti u okviru programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” u udruzi S.O.S. Virovitica, jednoj od partnerskih organizacija na programu. Sve usluge su besplatne, a obuhvaćaju emocionalnu i praktičnu podršku, tehničke i praktične informacije te informacije o pravima, psihološko i pravno savjetovanje, pratnju na sud,  pratnju na državno odvjetništvo, policiju i centre za socijalnu skrb, podršku osobama koje nisu prijavile kazneno djelo te podršku nakon završetka sudskog postupka.

Javna akcija je dio programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” financiranog od strane Ministarstva pravosuđa RH. Nositeljica programa je Ženska soba – Centar za seksualna prava, a provodi ga deset organizacija civilnog društva na području cijele Hrvatske, odnosno u onim županijama u kojima ne postoje odjeli za pružanje pomoći i podrške žrtvama i svjedocima pri županijskim sudovima. To su Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, Ženska grupa Karlovac “Korak”, SOS Virovitica, Informativno pravni centar – IPC, Slavonski Brod, Centar za građanske inicijative, Poreč, Delfin, Pakrac, DEŠA, Dubrovnik, Udruga HERA, Križevci, Udruga ZvoniMir, Knin

Program je kreiran s ciljem osiguravanja pružanja pomoći i podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela u županijama u kojima nisu osnovani odjeli za podršku žrtvama i svjedocima, a proizlazi iz Direktive 2012/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća Europe o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela. 

(SOS Virovitica)

PROMO

Povezane vijesti

Skip to content