Na sjednici Vlade RH prihvaćen Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji

Na 203. sjednici Vlade RH održanoj u srijedu, 22. ožujka, između ostaloga, prihvaćen je Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji.

Ministar Marin Piletić istaknuo je kako se Nacrtom prijedloga zakona o osobnoj asistenciji u Republici Hrvatskoj po prvi puta uspostavlja normativni okvir usluge osobne asistencije koja postaje socijalna usluga, a kojom će se osigurati pomoć osobama s invaliditetom u svakodnevnim aktivnostima.

Dodao je kako je cilj donošenja Zakona da se osobama s invaliditetom osigurati veći stupanj socijalne uključenosti i prevenira njihova institucionalizacija.

– Nacrtom prijedloga zakona definirana je usluga osobne asistencije, način ostvarivanja usluge, financiranje, pružatelji usluge te druga pitanja značajna za uslugu osobne asistencije. Osobna asistencije uključuje uslugu osobnog asistenta, komunikacijskog posrednika i videćeg pratitelja – dodao je ministar Piletić.

Nacrtom prijedloga zakona utvrđuju se uvjeti za priznavanje prava na uslugu, uvjeti za zapošljavanje osobnih asistenata, komunikacijskih posrednika i videćih pratitelja te obveza njihovog obrazovanja.

Nadalje, uređuje se tko može biti pružatelj usluge osobne asistencije te koje uvjete mora ispunjavati kako bi mogao postati pružatelj socijalne usluge osobne asistencije, uređuje se i nadzor pružatelja usluga.

Također, korisnicima usluge osobne asistencije ostavlja se mogućnost samostalnog predlaganja pružatelja usluga.

Kako bi usluga osobne asistencije bila prilagođena individualnim potrebama korisnika, osniva se Komisija za procjenu potrebe korisnika za uslugom osobne asistencije koja u suradnji s korisnikom usluge osobne asistencije, odnosno njegovim zakonskim zastupnikom, izrađuje Listu procjene potreba.

Nacrtom prijedloga zakona uređuje se i pružanje podrške tijekom odgojno-obrazovnog procesa koju pruža pomoćnik u nastavi ili stručni komunikacijski posrednik učeniku s teškoćama u razvoju.

Ministar Piletić istaknuo je kako se donošenjem zakona očekuje proširen broj korisnika usluge osobne asistencije te je procjena da će uslugu moći ostvariti nešto više od 14 tisuća osoba s invaliditetom.

Dodao je kako se Nacrtom prijedloga zakona očekuje povećan broj sati koje će korisnik usluge osobne asistencije moći ostvariti u odnosu na dosadašnji broj sati usluge te povećanje cijene sata pružene usluge osobne asistencije.

Zakonom, koji bi na snagu trebao stupiti 1. srpnja 2023., jasno će se definirati uvjeti po kojima se može pružati pojedina usluga, te se osigurava održivost usluga kontinuiranim povećanjem financijskih sredstava u Državnom proračunu.

Procijenjeno je da će se na provedbu Zakona o osobnoj asistenciji za uslugu osobne u 2023. godini utrošiti više od 61 milijun eura, dok će se u 2024. godini utrošiti više od 155,8 milijuna eura.

Podsjetio je kako se usluga osobne asistencije od 2006. godine kontinuirano financira kroz projekte, odnosno programe udruga osoba s invaliditetom iz svih raspoloživih financijskih izvora bilo da je riječ o financiranju iz Državnog proračuna, prihoda od igara na sreću ili Europskog socijalnog fonda.

Dodao je kako je kroz navedene programe u udrugama zaposleno gotovo 2 300 osobnih asistenata, za podršku gluhim i gluhoslijepim osobama zaposlena su 99 tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika u udrugama gluhih i nagluhih i gluhoslijepih osoba, a za podršku slijepim osobama zaposleno je 68 videćih pratitelja u udrugama slijepih.

– Na godišnjoj razini za uslugu osobne asistencije u prethodnom razdoblju izdvajalo se nešto više od 19 milijuna eura. Sa 150 milijuna kuna godišnje, uslugu osobne asistencije kroz Državni proračun, trajno nakon stupanja na snagu novog zakona osiguravamo u iznosu od 155 milijuna eura – zaključio je ministar Piletić.

(mrosp.gov.hr)

 

PROMO

Povezane vijesti

Skip to content