Fond za zaštitu okoliša objavio Javni poziv za sufinanciranje projekata smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj

Fond za zaštitu okoliša objavio Javni poziv za sufinanciranje projekata smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj (JP ZO 7-2023). Predmet poziva je smanjivanje potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih  stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj. Tvari koje oštećuju ozonski sloj (TOOS) u smislu ovog poziva su kontrolirane tvari klorofluorougljici (CFC) i klorofluorougljikovodici (HCHC), a a fluorirani staklenički plinovi su fluorirani ugljikovodici (HCF) koji se nalaze kao radne tvari u postojećim nepokretnim rashladnicima vode i dizalicama topline te višestrukim (multi split) razdvojenim klimatizacijskim sustavima i klimatizacijskim sustavima s promjenjivim protokom radne tvari minimalno starim 14 godina te s punjenjem radne tvari više od 10 tona CO2 u objektima u vlasništvu RH ili vlasništvu jedinica područne (regionalne ) i lokalne samouprave odnosno javnih ustanova.

Predmet poziva je također sufinanciranje zamjene nepokretnih rasladnih sustava za potrebe očuvanja kvalitete zaleđene ili svježe robe u hladnjačama, a koji sadrže fluorirane stakleničke plinove (HFC) ili čije funkcioniranje o njima ovisi s potencijalom globalnog zatopljenja (GWP) jednakim ili većim od 2500 minimalno starim 14 godina te s punjenjem radne tvari više od 10 tona CO2 koji su u vlasništvu trgovačkih društava bilo privatnih ili u vlasništvu jedinica područne (regionalne ) i lokalne samouprave odnosno fizičkih osoba-obrtnika.

Navedeni rashladni ili klimatizacijski sustavi moraju se zamijeniti sustavima koji koriste nove tehnologije koje ne oštećuju ozonski sloj i imaju nizak utjecaj na klimatske promjene te istovremeno povećavaju energetsku učinkovitost, odnosno sustavima koji sadrže ili čije funkcioniranje ovisi o prirodnim radnim tvarima ili sintetičkim tvarima koje sukladno Uredbi (EU) br. 1005/2009 nisu klasificirane kao klorofluorougljici (CFC) i i klorofluorougljikovodici (HCHC) te sukladno Uredbi (EU) br. 517/2014 nisu klasificirane kao fluorirani ugljikovodici (HFC).

Korisnici Sredstava:

  1. Jedinice lokalne i područne (regionalne ) samouprave (JLP(R)S)
  2. Tijela državne uprave
  3. Javne ustanove i ostali proračunski korisnici državnog proračuna odnosno proračuna JLP(R)S
  4. Trgovačka društva u javnom sektoru i trgovačka društva i druge pravne ili fizičke osobe-obrtnici izvan javnog sektora

Udruge nisu prihvatljivi korisnici.

Sredstva fonda:

3.000.000,00 € za projekte proračunskih korisnika u udjelu od 100% opravdanih troškova, a najviše 110.000,00 €

2.000.000,00 € za projekte trgovačkih društava u javnom sektoru i trgovačkih društava i drugih pravnih ili fizičkih osoba – obrtnika izvan javnog sektora do 40% opravdanih troškova, a najviše 15.000 € za uređaje od 2,5 do 10 kW rashladnog učinka dok za uređaje većeg rashladnog učinka najviše do 40.000,00 €

Prijavitelj može dostaviti više prijava pri čemu se jedna prijava može odnositi na zamjenu jednog rashladnog sustava.

Prihvatljivi troškovi:

  1. Izrada projektne dokumentacije
  2. Nabava i ugradnja rashladnog ustava koja uključuje demontažu i zbrinjavanje postojećeg sustava te zbrinjavanje zamijenjenih kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova
  3. Stručni nadzor

Podnošenje prijava:

Podnošenje prijava započinje 1. lipnja 2023. godine od 9,00 sati.

Roka za dostavu počinje danom objave a završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava a najkasnije istekom kalendarske godine 31. prosinca 2023. godine.

Više o Pozivu možete pronaći OVDJE 

(ravidra.hr, foto: ilustracija, Kristijan Toplak)

 

PROMO

Povezane vijesti

Skip to content