HZMO objavio odluku: Otkrili za koliko rastu mirovine u sklopu najvećeg usklađivanja u zadnje 24 godine

Na 30. sjednici Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje održanoj 23. kolovoza 2023. donesena je Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine (AVM) od 1. srpnja 2023. koja iznosi 11,77 eura (88,68 kuna), a na temelju objavljenih službenih podataka Državnog zavoda za statistiku.

Budući da je AVM od 1. siječnja 2023. iznosila 10,86 eura (81,82 kuna), a stopa povećanja AVM-a od 1. srpnja 2023. iznosi 8,42 posto, nova AVM iznosi 11,77 eura (88,68 kuna). Riječ je o najvećoj stopi usklađivanja mirovina od 1. siječnja 1999., od kada se primjenjuje usklađivanje mirovina dva puta godišnje, odnosno od 1. siječnja i 1. srpnja prema odluci o aktualnoj vrijednosti mirovine, izvijestili su iz HZMO-a.

Stopa usklađivanja aktualne vrijednosti mirovine, koja se primjenjuje 1. siječnja i 1. srpnja svake kalendarske godine, određuje se tako da se AVM uskladi po stopi koja se dobije zbrajanjem stopa promjene prosječnog indeksa potrošačkih cijena i stopa promjene prosječne brutoplaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u prethodnom polugodištu u odnosu na polugodište koje mu prethodi. Ako je udio stope promjene prosječnog indeksa potrošačkih cijena u zbroju stopa manji ili jednak 50 posto, stopa usklađivanja mirovina određuje se tako da se zbroji 30 posto stope promjene prosječnog indeksa potrošačkih cijena i 70 posto stope promjene prosječne bruto plaće. Ako je udio stope promjene prosječnog indeksa potrošačkih cijena u zbroju stopa veći od 50 posto, stopa usklađivanja mirovina određuje se tako da se zbroji 70 posto stope promjene prosječnog indeksa potrošačkih cijena i 30 posto stope promjene prosječne bruto plaće.

Udjel stope promjene indeksa potrošačkih cijena u zbroju stopa promjene manji je od 50 posto, što znači da se stopa godišnjeg rasta mirovina određuje tako da se zbroji 30 posto stope promjene prosječnog indeksa potrošačkih cijena i 70 posto stope promjene prosječne brutoplaće tako da stopa usklađivanja od 1. srpnja 2023. iznosi 8,42 posto.

Mirovine povećane prema novoj aktualnoj vrijednosti isplatit će se u rujnu (s mirovinom za kolovoz), zajedno s razlikom za srpanj 2023.

Na sjednici su donesene i Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2023. prema kojoj najniža mirovina za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2023. iznosi 12,13 eura (91,39 kuna), te Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. srpnja 2023. prema kojoj osnovica za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja nastalog zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti iznosi 269,66 eura (2.031,75 kuna).

 Odluke Upravnog vijeća redovito se objavljuju na internetskim stranicama HZMO-a.

(www.icv.hr, HZMO)

PROMO

Povezane vijesti

Skip to content