DV Bubamara Gornje Bazje objavio javni poziv za upis djece u program predškole za 2023./2024. pedagošku godinu

Na temelju članka 23.a) Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97., 107/07. i 94/13. i 98/19 i 57/22.), Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“ broj 63/08. i 90/10.), članka 11. Pravilnika o kriterijima za upis djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga Dječjeg vrtića Bubamara Gornje Bazje i članka 46. Statuta Dječjeg vrtića Bubamara Gornje Bazje, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bubamara Gornje Bazje na današnjoj 46. sjednici objavilo je Javni poziv za upis djece u program predškole za 2023./2024. pedagošku godinu, a za djecu rođenu od 1. travnja 2017. do 31. ožujka 2018. godine.

– Pozivaju se roditelji/skrbnici djece koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u DV Bubamara Gornje Bazje, na upis djece u Program predškole. Program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u Osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja i besplatan je. Podnošenje Zahtjeva za upis djece u program predškole provoditi će se zaprimanjem zahtjeva sa pripadajućom dokumentacijom od 13. do zaključno 20. rujna 2023  godine u Dječjem vrtiću Bubamara Gornje Bazje- poručili su iz DV Bubamara.

Obrazac Zahtjeva za upis možete preuzeti u prostorijama Dječjeg vrtića Bubamara Gornje Bazje te na Internetskoj stranici Općine Lukač.

Uz zahtjev za upis u Program predškole potrebno je priložiti presliku izvoda iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete, te preslike osobnih iskaznica roditelja, a ukoliko se radi o djetetu s teškoćama u razvoju potreban je nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja (Centra za socijalnu skrb) o postojanju teškoća u razvoju. Nadalje, potrebna je i potvrda o obavljenom liječničkom pregledu kao i preslika knjižice cijepljenja djeteta.

Ostale obavijesti vezane uz datum održavanja roditeljskog sastanka, te datum početka održavanja programa predškole Dječji vrtić Bubamara Gornje Bazje objavit ća na Internet stranici vrtića te na Internet stranici Općine Lukač.

(dv-bubamara-gb.hr)

 

PROMO

Povezane vijesti

Skip to content