Objavljen Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekata koji se pripremaju za financiranje iz programa konkurentnost i kohezija 2021.-2027.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekata koji se pripremaju za financiranje iz programa konkurentnost i kohezija 2021.-2027. specifični cilj rso 2.vii (jp eu-4/2023) – Jačanje zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalim i u urbanim područjima, te smanjenje svih oblika onečišćenja.

Ovim Javnim pozivom doprinosi se provedbi aktivnosti kojima se postiže poboljšano upravljanje zaštićenim područjima/ekološkom mrežom Natura 2000 s ciljem smanjenja onečišćenja zraka, a očekivani učinci su povećanje područja obuhvaćenog postavljenim sustavima za praćenje onečišćenja zraka te korist koju će ostvariti stanovništvo na tom području uslijed provedbe aktivnosti. Iznos raspoloživih sredstava po ovom Javnom pozivu je 1.300.000 eura.

Prihvatljivi prijavitelji su:

 • Javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima
 • Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode
 • Jedinice lokalne samouprave
 • Javna visoka učilišta
 • Javni znanstveni instituti
 • Lučke uprave morskih luka za javni promet

Po ovom Javnom pozivu svaki prijavitelj može dostaviti jednu prijavu za financiranje projektne dokumentacije za jedan projekt. Fond će dodjeljivati sredstva u iznosu do 100% iznosa opravdanih troškova za izradu projektne dokumentacije, a najviše do 130.000 eura po prijavi.

Prihvatljivi troškovi financiranja:

 • Izrada prijavnih Obrazaca i ostale dokumentacije projektnog prijedloga
 • Izrada dokumentacije za nabavu roba, pružanje usluga i izvođenje radova
 • Izrada stručne podloge
 • Jačanje kapaciteta za provedbu monitoringa
 • Izrada projektno-tehničke dokumentacije
 • Studijska dokumentacija kao podloga za prijavu

Rok za dostavu prijave je do dana iskorištenosti predviđenih sredstava, a najkasnije 31. prosinca 2023.

Više o pozivu možete pronaći OVDJE.

(fzoeu.hr)

PROMO

Povezane vijesti

Skip to content