Ministarstvo obrane Republike Hrvatske ponovno zapošljava: Evo koja se struka traži

Ministarstvo obrane RH raspisalo je u srijedu, 4. listopada Javni natječaj za ugovorni prijam vojnika/mornara u djelatnu vojnu službu.

U vojničku službu u trajanju od dvije godine prima se 70 kandidata za vojnika/mornara s početkom službe 1. studenoga 2023. godine.

Prijam kandidata provest će se sukladno iskazanim potrebama prema mjestu službe: Benkovac (9 kandidata), Bjelovar (4 kandidata), Karlovac (2 kandidata), Knin (3 kandidata), Petrinja (11 kandidata), Pula (5 kandidata), Slunj (1 kandidat), Split (4 kandidata), Sveti Rok (1 kandidat), Velika Buna (1 kandidat), Velika Gorica (21 kandidat) i Zagreb (8 kandidata).

Probni rad traje šest mjeseci, a kandidati će biti raspoređeni u skladu sa stečenom vojnostručnom specijalnosti i potrebama Oružanih snaga RH.

Na javni natječaj mogu se javiti osobe oba spola, a kandidati moraju ispunjavati uvjete za prijam u Oružane snage Republike Hrvatske koji su propisani člancima 34. i 35. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

Posebni uvjeti za prijam vojnika/mornara propisani člankom 36. Zakona su:

  • najmanje završeno srednjoškolsko obrazovanje,
  • najviše navršenih 30 godina života do kraja 2023. godine
  • uspješno završen program dragovoljnog vojnog osposobljavanja

U vojničku službu mogu se primiti i ugovorni vojnici/mornari kojima je služba prestala na osobni zahtjev uz častan otpust bez prava na mirovinu, ako nisu stariji od 40 godina i koji uz prethodno navedene uvjete moraju ispunjavati i uvjete propisane člankom 34.b Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske i uvjete propisane točkom 3. Odluke o uvjetima i postupku sklapanja ugovora o vojničkoj službi na neodređeno vrijeme (Narodne novine, br. 91/18).

Uz prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti:

  • presliku osobne iskaznice
  • rodni list
  • svjedodžbu/diplomu o završenom obrazovanju
  • uvjerenje da se protiv njih ne vodi kazneni postupak, koje ne smije biti starije od šest mjeseci

Kandidati koji ne podnesu pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju uvjete iz natječaja, neće biti smatrani kandidatom prijavljenim na natječaj.

Prije prijma u službu u Oružane snage Republike Hrvatske kandidati će proći odabirni postupak tijekom kojeg će oni koji nisu ispunili uvjete biti isključeni iz postupka na temelju službenih podataka iz vojne evidencije, rezultata psihologijskih ispitivanja i zdravstvenih pregleda i drugih provjera prema propisima za prijam u djelatnu vojnu službu.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se područnom odsjeku za poslove obrane prema mjestu prebivališta kandidata ili Središnjici za upravljanje osobljem, Ilica 256, 10 000 Zagreb, u roku od 8 dana računajući od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Informacije u vezi s natječajem mogu se dobiti na internetskoj stranici Ministarstva obrane ili na broj 01/3784-813, te u područnim odjelima za poslove obrane i područnim odsjecima za poslove obrane.

(MORH)

 

PROMO

Povezane vijesti

Skip to content