DUHOVNI SMISAO: Došašće – vrijeme priprave za Kristov dolazak

Na ozbiljnost nas upozorava i iščekivanje Kristova drugoga dolaska, no ipak valja naglasiti da se na njega u tom vremenu ne gleda kao na Dan osvete i Božjega gnjeva, na dan davanja računa, nego ga se iščekuje u nadi i radosti otkupljenoga čovjeka. Zato je došašće vrijeme kada smo pozvani premisliti svoj život i očistiti srca od svakoga grijeha, posebno u sakramentu ispovijedi, kako bismo doista bili pripravni za Kristov i sadašnji i budući dolazak.

U takvoj nam pripravi bitno pomažu i izvanjski znakovi koji su vidljivi u vrijeme došašća, a u tom svjetlu posebno valja istaknuti panj s četirima svijećama i njegovo značenje. Simbolika, naime, panja pronalazi se u Svetom Pismu, u Knjizi Izaijinoj, gdje piše: “Isklijat će mladica iz panja Jišajeva, izdanak će izbit iz njegova korijena…” (Iz 11, 1ss)

Jišaj je bio otac starozavjetnoga kralja Davida, a Jišajev panj označava židovski narod koji je zbog svojih grijeha došao gotovo do iščeznuća. No, iz takvoga osušenoga i beživotnoga panja niknula je Mladica – Isus Krist, ljudski potomak kralja Davida, a istovremeno pravi Božji Sin, po kojemu je cijelom svijetu ponuđeno spasenje.

Upravo taj dar utjelovljenja Sina Božjega simbolizira panj, pa je prilično važno nastojati oko toga da se on ne zamjenjuje aranžmanima ili adventskim vijencima koji nemaju nikakve simbolike u Svetom Pismu i tradiciji Crkve.

Na panj se stavljaju četiri ljubičaste svijeće i to na četiri različite visine. One simboliziraju četiri nedjelje došašća, pa je razumljivo da će se svake nove nedjelje paliti po jedna više. Da bi se sačuvala izvorna simbolika, poželjno je da ih se pali od najviše prema najnižoj, jer označavaju Božje spuštanje među nas ljude, kao i postupno napredovanje u razumijevanju te velike Istine.

U svjetlu svega rečenoga može se još jednom ponoviti da je došašće ozbiljno, ali radosno vrijeme u kojemu se prisjećamo Kristova utjelovljenja, u kojemu se otvaramo Njegovu dolasku u naše srce, te u kojemu radosno i bdijući iščekujemo Njegov drugi dolazak, nadajući se vječnom otkupljenju.

(www.icv.hr, pripremio: fra Ivica Jagodić)

PROMO

Povezane vijesti

Skip to content