Započela provedba projekta “Ružičaste zloćke”: Na području VPŽ kontroliraju dvije invazivne strane vrste

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije započela je s provedbom projekta Ružičaste zloćke. Projekt se financira u sklopu javnog poziva Kontrola populacija prioritetnih invazivnih stranih vrsta, financiranog sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Cilj projekta je kontrola populacija prioritetnih invazivnih stranih vrsta u Republici Hrvatskoj na određenim područjima koja su definirana uzevši u obzir razinu ugroženosti pojedinih strogo zaštićenih vrsta te područja ekološke mreže od strane invazivnih stranih vrsta te neophodnu hitnost djelovanja.

U sklopu aktivnosti projekta, Javna ustanova će provesti uklanjanje dvije invazivne strane vrste: prava svilenica (Asclepias syriaca) i žljezdasti nedirak (Impatiens glandulifera) na tri prioritetne lokacije na području Virovitičko-podravske županije utvrđene Planom upravljanja pravom svilenicom. Dvije prioritetne lokacije odnose se na pojavu prave svilenice dok je jedna lokacija definirana kao prioritetna u uklanjanju žljezdastog nedirka.

Dizajn bez naslova 8

Osim prioritetnih lokacija, Javna ustanova je provedbom djelatnosti neposrednog nadzora i praćenjem stanja evidentirala 3. lokaciju pojave prave svilenice na nasipu uz rijeku Dravu koja zahtijeva hitno poduzimanje mjera, odnosno primjenu metoda za iskorjenjivanje i sprječavanje daljnjeg širenja.

Tijekom realizacije projekta nabavit će se oprema za mehaničko uklanjanje, folija za uklanjanje prekrivanjem, terenska vozila sa zaštitnom opremom i prikolice za prijevoz uklonjenih invazivnih vrsta, trake za označavanje površina zaraslih invazivnim vrstama, oprema za nadzor i sprječavanje širenja te će se provesti edukacija ključnih dionika, lokalne zajednice i ostale zainteresirane javnosti o važnosti te potrebi suzbijanja i širenja invazivnih vrsta.

Projekt će doprinijeti smanjenju negativnog utjecaja navedenih invazivnih stranih vrsta na zavičajne vrste i staništa što je od osobitog značaja za lokacije u obuhvatu Regionalnog parka Mura-Drava/ Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav/područja ekološke mreže Natura 2000.

Projekt će biti realiziran u periodu od 1. studenog 2023. godine do 30. rujna 2027. godine, a ukupna vrijednost mu je 249.313,45 eura.

(virovitica-nature.hr)

PROMO

Povezane vijesti

Skip to content