Agroduhan d.o.o. iz Slatine daje u zakup poslovni prostor (restoran) putem javnog natječaja

Tvrtka Agroduhan d.o.o. iz Slatine donijela je Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora putem javnog natječaja.

Odlukom se u zakup daje restoran na adresi Ulica Nikole Šubića Zrinskog 30 u Slatini, namijenjen za ugostiteljsku djelatnost, površine 624,77 m2 neto, energetskog razreda G, kompletno opremljen. Početni iznos zakupnine iznosi 1.000 eura + PDV, a vrijeme zakupa je tri godine, uz mogućnost produženja.

Natječaj se provodi prikupljanem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama.

Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, uz obvezu prilaganja rješenja o upisu u obrtni registar (obrtnice), odnosno Rješenja o upisu u sudski registar ili izvatka iz sudskog registra, dokaza o bonitetu te Potvrde Porezne uprave da nemaju neizmirenih obveza po osnovi javnih davanja.

Pisane ponude za zakup predmetnog prostora dostavljaju se na adresu Slatina, N. Š. Zrinskog 30, s naznakom “PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOGA PROSTORA – NE OTVARAJ”.

Rok za dostavu ponuda je 31. svibnja 2024. godine do 12:00 sati.

Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju.

Sudionici natječaja dužni su uplatiti garantni polog (jamčevinu) u iznosu od 500,00 eura na račun Agroduhan d.o.o. IBAN: HR2323900011100302564 i uz ponudu priložiti dokaz o izvršenoj uplati.

Izabrani ponuditelj dužan je ishoditi dokumentaciju potrebnu za rad poslovnog prostora, te platiti sve troškove koji proizlaze iz zakupa poslovnog prostora u skladu s važećim propisima. Režijski i drugi troškovi koji proizlaze iz korištenja prostora nisu uključeni u zakupninu i plaćaju se posebno.

Dostavljene ponude razmatrat će se i ocjenjivati prema kriteriju boniteta i visine ponuđene zakupnine, a sudionici natječaja o izvršenom odabiru bit će obaviješteni pismenim putem. Ponuditeljima koji ne uspiju u natječaju, jamčevina se u roku 8 dana vraća na račun s kojeg je uplaćena.

Ugovor o zakupu bit će sklopljen uz uvjet uplate tri mjesečne zakupnine unaprijed, davanja bjanco zadužnice na iznos do 75.000,00 eura koji uz dužnika potpisuje i jamac platac i uz uvjet sklapanja police osiguranja imovine od rizika loma, požara i poplave.

U slučaju da odabrani ponuditelj ne sklopi ugovor u roku od 15 dana od dana obavijesti o odabiru ponude ili ne ispuni uvjete iz točke IX ove odluke, jamčevina mu se ne vraća, a poslovni prostor će se ponuditi u zakup sljedećem ponuditelju.

Agroduhan d.o.o zadržava pravo da ne izvrši izbor između ponuda, bez posebnog obrazloženja.

(promo)

 

PROMO

Povezane vijesti

Skip to content