Građani sve bolje odvajaju otpad u kućanstvima: Na virovitičkom Gradskom odlagalištu smanjene količine miješanog komunalnog otpada

U 2023. godini, grad Virovitica zabilježio je značajno smanjenje količine sakupljenog miješanog komunalnog otpada u usporedbi s prethodnom godinom. Količina otpada sakupljenog iz kućanstava smanjena je za 461,67 tona, dok je od pravnih osoba sakupljeno 160,19 tona manje. Ukupno smanjenje iznosi 621,86 tona, što je rezultat povećane svijesti građana o važnosti recikliranja i pravilnog odvajanja otpada.

Građani Virovitice i stanovnici okolnih općina (Gradina, Suhopolje, Špišić Bukovica, Lukač i Pitomača) također sami dovoze biorazgradivi otpad na odlagalište, uključujući travu, piljevinu, lišće i granje od orezivanja drveća, kao i ostale vrste reciklabilnog komunalnog otpada. Na Gradsko odlagalište u Virovitici u 2023. godini odloženo je ukupno 11.083,74 tona otpada. Od toga, građani su sakupili 2.078,77 tona biorazgradivog komunalnog otpada, koji se privremeno pohranjuje na posebno određenoj površini na odlagalištu.

ŠTO SE DOGAĐA S BIORAZGRADIVIM OTPADOM?

Biorazgradivi otpad prolazi kroz nekoliko faza obrade. Prvo se usitnjava specijalnim strojem, drobilicom bio-otpada, zatim slijedi higijenizacija i ubrzana fermentacija u komposteru te aerobno dozrijevanje pod utjecajem klimatskih čimbenika. Proizvedeni kompost koristi se kao prirodni malč oko biljaka i drvoreda te kao obogaćivač tla. Ostatak otpada koji nije pogodan za malč se dodatno kompostira i koristi za sadnju različitih biljaka, čime se tlo obogaćuje mikroorganizmima te makro i mikroelementima.

Rast svijesti građana o odvajanju otpada i otvaranje reciklažnog dvorišta doprinijeli su smanjenju količine odloženog komunalnog otpada. Reciklažno dvorište omogućuje građanima razvrstavanje otpada i njegovo odlaganje u predviđene spremnike, što povećava stope recikliranja na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini.

Reciklažnim dvorištem mogu se služiti građani na području grada Virovitice i 9 okolnih naselja: Čemernica, Golo Brdo, Jasenaš, Korija, Milanovac, Podgorje, Rezovac, Rezovačke Krčevine i Sveti Đurađ. Sakupljeno je 283.204 kg otpada od strane fizičkih osoba na reciklažnom dvorištu u Virovitici, što govori o prepoznatljivosti navedenog projekta i samog načina odvojenog prikupljanja raznih vrsta otpada.

EFIKASNIJE RECIKLIRANJE 

Reciklažno dvorište igra ključnu ulogu u izgradnji sustava cjelovitog gospodarenja otpadom, osiguravajući siguran prihvat i privremeno skladištenje različitih vrsta odvojeno prikupljenog otpada. Time se povećava udio odvojenog otpada, smanjuju se prosječni troškovi sakupljanja glomaznog otpada i unapređuje se sustav gospodarenja različitim kategorijama otpada.

Sve ove mjere stvaraju preduvjete za efikasnije recikliranje i ponovno korištenje materijala, čime se doprinosi očuvanju okoliša i održivom razvoju zajednice. 

Održivo gospodarenje otpadom cilj je projekta ”ZELENI KUTAK – ŠARENO PLATNO – ZA EKO VIROVITICU”. Do kraja svibnja provodi ga Grad Virovitica i želi kroz kreativne aktivnosti potaknuti mlade generacije, ali i sve građane na promišljanje o važnosti adekvatnog gospodarenja otpadom, kao i na konkretne akcije kojima bi se smanjile količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagalištima.

Glavna zadaća te aktivnosti je povećati stopu odvojenog sakupljanja komunalnog otpada i recikliranja već na kućnom pragu. Projekt vrijedan 14.000 eura provodi se uz pomoć Fonda za i energetsku učinkovitost, koji u njemu sudjeluje s 40 posto troškova. 

Brojke koje govore o smanjenju ukupne količine miješanog komunalnog otpada na Gradskom odlagalištu bude nadu da su Virovitičani i mještani okolnih naselja prepoznali važnost odvajanja otpada već na kućnom pragu i njegovo adekvatnom odlaganju u spremnike, odnosno reciklažno dvorište.

 

unnamed 1

 

Projekt ”ZELENI KUTAK-ŠARENO PLATNO-ZA EKO VIROVITICU” sufinanciran je sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

(icv.hr)

 

 

PROMO

Povezane vijesti

Skip to content