Na području VPŽ odobreno sufinanciranje osam projekata za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina vrijednosti 312.500 eura

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije na svojim službenim internetskim stranicama objavilo je Odluku o odabiru projekata u okviru Programa za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina.

Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne razine i predstavlja podršku u unapređenju društvene, javne, komunalne, socijalne i okolišne infrastrukture te razvoju infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak.

Program je namijenjen jedinicama lokalne samouprave koje su u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 147/14, 123/17 i 118/18) i Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 03/24), (u nastavku teksta: Odluka o razvrstavanju), stekle status potpomognutog područja i kojima je udio pripadnika pojedine nacionalne manjine veći od 5% prema Popisu stanovništva iz 2021. godine.

Najviši iznos sredstava koji se mogao dodijeliti jednom podnositelju iznosi 100.000 eura uključujući PDV.

Odobreni projekti s područja Virovitičko-podravske županije su:

  • Općina Zdenci – Održavanje postojeće građevine – Sanacija krova – društveni dom Slavonske Bare, 17.400 eura
  • Općina Gradina – Izgradnja pješačke staze u naselju Rušani, 40.000 eura
  • Općina Mikleuš – Rekonstrukcija sportske građevine – Prostorija za presvlačenje i pripremu, 34.600 eura
  • Općina Nova Bukovica – Završni radovi – Uređenje fasade i okoliša društvenog doma u Donjoj Bukovici, 40.500 eura
  • Općina Čađavica – Građenje građevine infrastrukturne namjene – Pješačka staza u mjestu Vraneševci, 50.000 eura
  • Općina Suhopolje – Uređenje platoa društvene infrastrukture u općini Suhopolje, 49.000 eura
  • Općina Sopje – Održavanje postojeće građevine – Nerazvrstana cesta u Vaškoj, 45.000 eura
  • Grad Slatina – Rekonstrukcija plinske kotlovnice u zgradi Hrvatskog doma u Slatini – Glazbena škola Milka Kelemena, 45.000 eura

Uz savjetodavnu pomoć Razvojne agencije VIDRA, prijavljeni su projekti za općine Sopje, Gradinu, Suhopolje i Mikleuš.

(ravidra.hr)

 

PROMO

Povezane vijesti

Skip to content