Prvo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Nacrt akcijskog plana suzbijanja korupcije

Sudjelovanje građana odnosno zainteresirane javnosti jedno je od temeljnih načela upravljanja javnim poslovima. U suvremenim demokracijama građani, odnosno zainteresirana javnost imaju aktivnu ulogu i svojim sudjelovanjem utječu na unaprjeđenje kvalitete javnih politika, programa i općih akata te općenito na kvalitetu usluga područne (regionalne) samouprave.

Iako upravna i druga tijela Županije i široki krug predstavnika zainteresirane javnosti imaju nerijetko različite uloge, zajednički cilj poboljšanja kvalitete života građana može se ostvariti samo na temelju uzajamnog povjerenja i uvažavanja.

Savjetovanje u postupcima donošenja javnih politika, programa i općih akata kojima se uređuju pitanja i zauzimaju stavovi od interesa za opću dobrobit iziskuje otvorenost i odgovornost, kako upravnih i drugih tijela Županije, tako i predstavnika zainteresirane javnosti.

Kako bi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću bilo djelotvorno, ono se pokreće u vrijeme kada još uvijek postoji mogućnost utjecaja na nacrte javnih politika, programa, propisa i drugih općih akata, dakle u ranoj fazi njihove izrade, odnosno kada su još sve opcije za njihovu doradu i promjenu otvorene. Postupak savjetovanja treba održati prihvatljivu ravnotežu između potrebe za djelotvornim donošenjem javnih politika, programa i općih akata i potrebe za odgovarajućim doprinosom predstavnika zainteresirane javnosti.

Prvo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u 2016. godini provest će se povodom donošenja Akcijskog plana suzbijanja korupcije u Virovitičko-podravskoj županiji za razdoblje od 2016. do 2020. godine.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 31. ožujka 2016. godine dostave svoje komentare na Nacrt Akcijskog plana suzbijanja korupcije u Virovitičko-podravskoj županiji za razdoblje od 2016. do 2020. godine koordinatorici za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja i provedbe općih i drugih akata Virovitičko-podravske županije putem obrasca za savjetovanje na e-mail: sanja.sabolic@vpz.hr.

Dokumentaciju za provođenje savjetovanja preuzmite ovdje.

(www.vpz.com)