Likovna izložba mališana Dječjeg Vrtića Cvrčak Virovitica

U četvrtak, 9. lipnja, skupina Jabučice Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica, otvorila je izložbu pod nazivom „Dječje likovno stvaralaštvo sa stajališta osobnosti i slobode“. Na izložbi su se mogle vidjeti brojne skulpture, slike, instalacije i slično.

Svi likovni radovi na ovoj izložbi su rezultat velike želje, potrebe, kreativnosti, truda i upornosti svakog djeteta. Posebnu vrijednost ima to što su sve likovne aktivnosti kod djece potaknule poseban način razmišljanja, a to je kreativno razmišljanje.

Ni u jednoj životnoj dobi nisu toliko izraženi stvaralački potencijali kao što je to slučaj kod djece predškolske dobi. Uočava se pozitivan utjecaj likovne aktivnosti na razvoj djeteta i zato je važno djeci omogućiti pristup raznolikim likovnim materijalima i osigurati im prostor i uvjete za izražavanje.

Mnoga istraživanja pokazala su da bavljenje djece likovnim aktivnostima u predškolskoj dobi ima pozitivan utjecaj na sva područja dječjeg razvoja. Predškolsko dijete ima svoj likovni jezik, trebamo ga osluškivati, razumjeti i iznad svega poštivati.

(I. Bucifal i V. Vranić)

Invalid Displayed Gallery

Povezane vijesti

Skip to content