Rok za podnošenje zahtjeva za nastavak školovanja u SŠ S. Sulimanca je 5. srpnja

Učenici srednjih škola koji su završili trogodišnje školovanje ili stekli nižu stručnu spremu u roku od dvije godine od završetka strukovnog programa imaju pravo predati prijavu za nastavak školovanja u Srednjoj školi Stjepana Sulimanca u Pitomači za zanimanje agroturistički tehničar, a sveukupno ima 14 slobodnih mjesta. Nastavak je obrazovanja besplatan za sve prijavljene učenike temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Zainteresirani učenici obvezni su podnijeti Nastavničkom vijeću Srednje škole Stjepana Sulimanca pisani zahtjev za nastavak obrazovanja, u kojem će napisati što su završili i što žele upisati – rok za podnošenje zahtjeva u utorak je 5. srpnja. Upisani učenici u prvoj godini nastavka obrazovanja položit će razlikovne, odnosno dopunske ispite, a u drugoj godini pratit će nastavu tijekom nastavne godine i sudjelovati u svim obvezama i aktivnostima kao i ostali učenici u razrednom odjelu te stječu pravo polaganja Državne mature.

(www.ss-stjepana-sulimanca.skole.hr, Foto: Arhiva)