Izgradnja nogostupa u Lukaču

Načelnik Općine Lukač Đuro Bukvić potpisao je Ugovor za izgradnju nogostupa u naselju Lukač s najpovoljnijim ponuditeljem za izvođenje radova, tvrtkom PRAJO BETON d.o.o. iz Virovitice. Isti dan je obavljeno i uvođenje u posao od strane nadzora, tvrtke VTC-PROJEKT d.o.o. iz Virovitice, za Općinu Lukač, a čiji predstavnik će nadzirati sve nadolazeće radove.

Projekt Izgradnja nogostupa u naselju Lukač sufinancirati će se prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice, po kojem je Općina Lukač, zastupana po načelniku Đuri Bukviću, sklopila Ugovor o sufinanciranju s Ministarstvom regionalnog razvoja i fonda Europske unije, zastupanog po ministru Tomislavu Tolušiću, u ukupnom iznosu od 500.000,00 kuna.

Nakon provedenog postupka Javne nabave male vrijednosti, najpovoljniji ponuditelj ponudio je ukupan iznos od 796.294,33 kune, a koji će s 500.000,00 kuna sufinancirati Ministarstvo regionalnog razvoja i fonda Europske unije, dok će se ostatak sufinancirati iz Proračuna Općine Lukač u kojem su navedeni radovi i predviđeni.

Početak radova očekuje se u roku od deset dana, dok je planirani završetak radova najkasnije do 15. listopada 2016.godine.

(www.opcina-lukac.hr)