Objavljeno sedam novih EU natječaja u vrijednosti od gotovo 2 milijarde kuna za područje zdravstva, e-usluga i socijalne uključenosti

U dvorani Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije predstavljeno je sedam poziva na dostavu projektnih prijedloga kojima je osigurano ukupno 1.948.142.077,00 kuna za projekte u području zdravstva, e-usluga i socijalne uključenosti.
Natječaje je predstavio ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Tomislav Tolušić zajedno sa svojim suradnicima među kojima je bio i Tomislav Petric, ravnatelj SAFU-a.

Ulaganja u razvoj e-usluga javne uprave, bolnice, kliničke centre, klinike i opće bolnice, domove zdravlja, domove za socijalnu skrb i centre za socijalnu skrb u Republici Hrvatskoj provodit će se kroz sedam natječaja iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“:

  • Razvoj e-Usluga – 626.018.159,00 kuna.
  • Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini – 171.800.000,00 kuna.
  • Poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti – 173.000.000,00 kuna.
  • Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama/dnevnim kirurgijama – 725.480.000,00 kuna.
  • Poboljšanje socijalne infrastrukture u svrhu pružanja socijalnih usluga za osobe s invaliditetom kao podrška procesu deinstitucionalizacije – I. faza – 107.294.118,00 kuna.
  • Poboljšanje infrastrukture u svrhu pružanja socijalnih usluga za djecu i mlade kao podrška procesu deinstitucionalizacije- I. faza – 71.424.800,00 kuna.
  • Unaprjeđivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podrška procesu deinstitucionalizacije – I. faza – 73.125.000,00 kuna.

Realizacijom tri natječaja iz područja zdravstvene zaštite očekuje se smanjenje broja upućivanja u bolnice zbog povećanog broja i kvalitete usluga na primarnoj razini, povećanje produktivnosti bolnica i smanjenje na listama čekanja. Također, predviđena je nabava 13 novih CT uređaja, 1 linearni akcelerator, 4 digitalna mamografa te izgradnja ili rekonstrukcija dnevnih bolnica/dnevnih kirurgija.

Uz pomoć sredstava iz tri natječaja u području socijalne uključenosti očekuje se smanjenje broja korisnika u institucijama te povećan broj onih koji napuštaju institucije i prelaze u nove oblike skrbi, dok će se kroz natječaj iz područja e-usluga postići bolja transparentnost, odgovornost i učinkovitost javne uprave kroz izradu 15 e-servisa za građane te povećanje korištenja e-uprave za 30 posto.

(www.strukturnifondovi.hr)