Ministar zdravlja Dario Nakić zadovoljan zatečenim stanjem i radom Opće bolnice Virovitica

Ministar zdravlja Dario Nakić, u pratnji vršitelja dužnosti ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje Fedora Dorčića i suradnika, posjetio je Opću bolnicu Virovitica. Tom prigodom sastao se s obnašateljicom dužnosti župana Sanjom Bošnjak, predsjednikom Upravnog vijeća Opće bolnica Virovitica Igorom Androvićem, ravnateljicom bolnice Mirjanom Peček te pročelnicom Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb VPŽ Melitom Sirovicom. Tema radnog sastanka bila je prezentacija projekata „Opremanje operacijskog bloka, centrale sterilizacije i jedinice intenzivnog liječenja u sklopu razvoja dnevne kirurgije Opće bolnice Virovitica“ i „Opremanje dnevnih bolnica Opće bolnice Virovitica“. Tom prilikom ministar Dario Nakić istaknuo je zadovoljstvo zatečenim stanjem i radom Opće bolnice Virovitica te je najavio otvaranje natječaja na koji će se moći prijaviti sve bolnice kako bi se mogle kvalitetno opremiti i biti na korist pacijenata.

(www.icv.hr, mb; Foto: Matija Rođak)