Revitalizacija i hortikulturno uređenje javnih površina

Na veliko zadovoljstvo stanovnika, ali i prolaznika općine Suhopolje, djelatnici Programa javnog rada na području općine Suhopolje počeli su s radom 1. rujna, a rezultati njihova rada već su itekako vidljivi.

Tako su ovoga tjedna intenzivno radili na obavljanju poslova revitalizacije i hortikulturnog uređenja javnih površina Suhopolja, koji se odnosi na hortikulturno uređenje njegova vanjskog okruženja. Uređuju se pješačke staze u Vukovarskoj ulici u Suhopolju, a redovito se obavljaju i poslovi plitkog okopavanja ukrasnog grmlja, pljevidbe ukrasnog grmlja, čišćenja trajnica od ocvalog cvijeća, ručnog skupljanje otpadaka, pražnjenja spremnika za otpad, čišćenja staza, odnosno javnih parkirališta, prostora oko društvenih domova, te drugi poslovi na održavanju i čišćenju javnih površina i objekata na području općine Suhopolje.

(www.icv.hr, suhopolje.hr)