Tijekom sljedećeg tjedna natječaj za studentske stipendije Općine Špišić Bukovica

U prostorijama Općine Špišić Bukovica u četvrtak, 13. listopada, održana je 38. sjednica Općinskog vijeća. Na sjednici je donesena Odluka o izmjena i dopunama Odluke o stipendijama Općine Špišić Bukovica. Izmjenama je povećan broj mjeseci isplate s devet na deset te je dodan uvjet da mjesto studiranja studenta od mjesta prebivanja mora biti udaljeno najmanje 50 km. Također, povećana je vrijednost školskog uspjeha nad socijalnim statusom, dodano je novo bodovanje koje se odnosi na broj mlađih braće ili sestara koji se redovno školuje te na studiranje deficitarnih zanimanja. Općina će dodijeliti 15 stipendija za akademsku godinu 2016./2017., a natječaj će biti raspisan tijekom sljedećeg tjedna.

Nadalje, donesena je Odluka o materijalnim pravima načelnika i zamjenika načelnika za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti te Odluka o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa Udruge vinogradara i voćara sv. Vinko za gradnju klijeti javne namjene. Također, donesena je i Odluka o jednogodišnjem zakupu poljoprivrednog zemjlišta u vlasništvu Općine na području Bukovačkih vinograda, a koja će služiti prilikom rekonstrukcije ulice Bukovački vinogradi.

Odlučivalo se i o Zamolbi Udruge Vinograda i voćara sv. Ivan iz Špišić Bukovice, a temeljem koje su svi vijećnici odlučili jednu dnevnicu darovati navedenoj Udruzi za izgradnju vidikovca.

(www.icv.hr, mb)