FOTO: Napreduju radovi na energetskoj obnovi Učeničkog doma Virovitica

U drugoj polovici listopada započeli su radovi na na energetskoj obnovi Učeničkog doma Virovitica u sklopu pilot projekta „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“. Trenutno su u tijeku radovi na izolaciji vanjskog zida, a osim navedenog, izvest će se i izolacija krova iznad grijanog prostora, izolacija stropa prema negrijanom prostoru te će se zamijeniti unutarnja rasvjeta energetski učinkovitijom. Radove izvodi tvrtka Slavić – inženjering d.o.o. iz Virovitice, dok stručni nadzor nad izvođenjem radova provodi tvrtka Croming d.o.o. iz Pitomače.

Projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) u intenzitetu od 30% i Fond za zaštitu okoliša u intenzitetu od 40%. Preostalih 30% sufinancira Virovitičko – podravska županija. Ukupna vrijednost projekta je 1.326.434,21 HRK, dok prihvatljivi troškovi iznose 1.162.334,21 HRK. Nositelj projekta je Učenički dom Virovitica u suradnji s Virovitičko – podravskom županijom i Razvojnom agencijom Virovitičko – podravske županije VIDRA-om.

Projekt se provodi sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritetna os 4: Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Investicijski prioritet 4c: Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenje OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, te u stambenom sektoru, Specifični cilj 4c1: Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora.

Cilj projekta je energetskom obnovom Učeničkog doma Virovitica kroz rekonstrukciju rasvjete te poboljšanjem toplinske zaštite vanjske ovojnice, što uključuje izolaciju krova iznad grijanog prostora, izolaciju stropa prema negrijanom prostoru i izolaciju vanjskih zidova, smanjiti potrošnju energije i štetnih emisija CO2 te osigurati korisnicima i djelatnicima Učeničkog doma Virovitica ugodniji boravak i rad.

(icv.hr, mb; ravidra.hr)

logo-za-skole

 

no images were found