Rebalansom umanjen proračun općine Lukač za 2016. godinu

Na sjednici Općinskog vijeća Općine Lukač donesen je treći rebalans proračuna u 2016. godini.
Rebalans iznosi 6.822.222 kn, a predstavlja umanjenje za 186.278,00 kn ili 2,6 % u odnosu na II. Rebalans za 2016.god. U 2017. godini prihodi proračuna projicirani su sa međugodišnjim rastom od 47 % i iznose 11.402.383,00 kn, a za 2018. godinu sa padom od 40 % i iznose 8.275.532,36 kn. Povećanje prihoda u 2017. vezano je uz niz planiranih investicija koje će Općina nominirati prema EU Fondovima i ministarstvima, kao što su obnova općinske zgrade, izgradnja vrtića, izgradnja doma Budrovac Lukački. U 2018. godini također je planiran niz investicija kao što su izgradnja nogostupa Brezik – Kapela Dvor – Turanovac. (www.icv.hr, vle; Fotografija: Ilustracija)