Općini Čađavica izdana građevinska dozvola za izgradnju nerazvrstane ceste i sustava oborinskih kanala

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove Virovitičko-podravske županije Virovitičko-podravske županije izdao je Općini Čađavica građevinsku dozvolu za izgradnju nerazvrstane ceste i sustava oborinskih kanala u Proizvodnoj zoni Čađavica.

Prema riječima načelnika Općine Mirka Rončevića, projektirana vrijednost radova iznosi 3,6 milijuna kuna s PDV-om, a s obzirom da je završena kompletna potrebna dokumentacija, projekt će se aplicirati na natječaje koje su najavila nadležna Ministarstva.

Svrha projekta je izgradnja nerazvrstane ceste u Proizvodnoj zoni koja bi omogućila lakši pristup zoni s lokalnih i državnih cesta u općini Čađavica. Samim time bi se osigurali potrebni uvjeti kojima bi se privukli potencijalni novi ulagači i veća ulaganja u razvoj općine Čađavica. Namjerava se izgraditi nova kolnička konstrukcija s asfaltnim zastorom, sve prema odredbama Urbanističkog plana uređenja Proizvodne zone Čađavica (Sl.gl.3/13) i strategiji razvoja Općine.

Cesta je prvenstveno namijenjena potrebama budućih korisnika Proizvodne zone Čađavica, kao i svim stanovnicima naselja Čađavica. Uz cestu, u planu je i izgradnja sustava otvorenih oborinskih kanala za kvalitetnu odvodnju novo projektiranih prometnih površina. Novo projektirana nerazvrstana cesta će se sastojati od dva kraka. Krak K1 bit će širine 7,0 m, dok će kraći krak K2 biti širine 6,0 m. Ukupna duljina će iznositi 780,0 + 206,0 = cca 986,0 m. Uz predmetnu cestu bit će postavljen sustav otvorenih oborinskih kanala koji će služiti odvodnji prometnih površina – sve prema Urbanističkom planu uređenja.

(opcina-cadjavica.hr)