OPG-u Klement Miroslav 229.089,95 kuna za modernizaciju i razvoj stočarske i mljekarske proizvodnje

Korisniku OPG Klement Miroslav iz Gornjeg Miholjca pristigla je od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Odluka o dodjeli sredstava za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“/Operaciju 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“.
Korisniku je dodijeljena potpora u iznosu od 229.089,95 HRK, uz intenzitet potpore od 70% ukupno prihvatljivih troškova. Doprinos EU sredstava je 85%, a Republike Hrvatske 15% od ukupno dodijeljene potpore. OPG Klement Miroslav dobivena sredstva će uložiti u modernizaciju i razvoj stočarske i mljekarske proizvodnje na poljoprivrednom gospodarstvu.

(ravidra.hr)