Radovi nastali na Šnajderaju bit će predstavljeni u subotu, 11. ožujka

U Gradskom muzeju Virovitica održana je posljednja radionica u sklopu ciklusa pod nazivom “Šnajderaj”, koji je polaznicama ponudio osnove šivanja na mašinu te ručnog šivanja. Kroz četiri dosadašnja susreta govorili su o muzejskim pregačama, tradiciji šivanja pregača te izradi modernih personaliziranih pregača. Tijekom ciklusa izrađeno je trinaest pregača od novih kupovnih, ali i recikliranih materijala, a re-upotrebom materijala izrađeno je i devet krpenih lutkica. Radovi nastali na Šnajderaju bit će predstavljeni u subotu, 11. ožujka, u 11 sati u prostorijama muzeja.

(www.icv.hr, žđ, jjp)