Virovitičko-podravskoj županiji za izradu Master plana odobreno 5,8 milijuna kuna bespovratnih sredstava

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture te resorni ministar Oleg Butković, donijeli su odluku o financiranju projekta ”Izrada prometnog Master plana funkcionalne regije Istočna Hrvatska”. Nositelj projekta je Virovitičko-podravska županija, dok je sam projekt izradila Razvojna agencija VIDRA.

Navedenim prometnim Master planom izradit će se strategija za pet hrvatskih županija. Ukupna vrijednost iznosi 6.844.500,00 kuna, a iz Kohezijskog fonda odobreno je 85 posto bespovratnih sredstava odnosno 5.817.825,00 kuna. Sredstva prijavitelja i partnera na projektu su u prihvatljivom iznosu od 1.026.675,00 kuna.

– Projektom će se izraditi Master plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Istočna Hrvatska s pripadajućom strateškom procjenom utjecaja na okoliš i njegova integracija s izrađenim Master planovima ostalih područja koji čine funkcionalnu regiju. U projekt će direktno biti uključeno pet županija, od kojih će Virovitičko-podravska županija biti nositelj, dok će preostale četiri županije (Vukovarsko-srijemska, Osječko-baranjska, Brodsko-posavska, Požeško-slavonska) sudjelovati kao ravnopravni partneri u provedbi projekta – rekao nam je pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i europske fondove Virovitičko-podravske županije Igor Andrović.

androvic e1488532838893

Izrada Master plana će se između ostalog, izraditi na temelju prometnog modela čija je izrada uključena u projekt, a sve u skladu s važećom Strategijom prometnog razvoja RH i Županijskim razvojnim strategijama. Izrada Master plana poboljšat će prometnu dostupnost cijelog područja kroz razvoj učinkovitog prometnog sustava.

Omogućit će veću mobilnost stanovništva korištenjem ekološki, energetski i ekonomski najprihvatljivijih oblika prijevoza, te integrirati prometne podsustave kroz institucionalna, organizacijska i infrastrukturna rješenja kao i povećati sigurnost u prometu. Učinkovito i brzo prometno povezivanje omogućava priliku za razvoj gospodarstva u cjelini, a posebice poljoprivrede i prehrambene industrije, turističkih potencijala koje će učiniti kvalitetnijim, boljim i konkurentnijim nego što je ono danas.

Izrada Master plana kao strateškog dokumenta za razvoj prometne infrastrukture bit će temelj za identifikaciju i dokazivanje opravdanosti budućih projekata prometnog sektora na području obuhvata plana, na temelju kojeg će se odrediti i prioritetna ulaganja.

Virovitičko-podravska županija ovim će projektom, između ostalog, posredno stvoriti uvjete za ekonomski rast područja putem novog zapošljavanja u cilju stvaranja nove vrijednosti putem izgradnje i razvoja prometne infrastrukture. Na taj način partnerske regionalne institucije doprinijet će održivom gospodarskom razvoju šire regije. (www.vpz.hr, Fotografija: Kristijan Toplak)

 

PROMO

Povezane vijesti

Skip to content