Dr. Ivica Fotez novi ravnatelj Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije

Dosadašnji zamjenik ravnatelja, a po odlasku Igora Fazekaša u Upravu Hrvatskih šuma i v.d. ravnatelja Doma zdravlja VPŽ, dr. Ivica Fotez, nakon raspisanog javnog natječaja, imenovan je za ravnatelja Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije.

– Dom Zdravlja VPŽ nastavit će s onom vizijom razvoja koja je započela u vrijeme Igora Fazekaša. Bio sam njegov zamjenik pa sam involviran u sve projekte. I nadalje ćemo razvijati primarnu zdravstvenu zaštitu, u svim našim sredinama, kako u gradovima, tako i u rubnim dijelovima, jer svi moraju imati jednake uvjete za zdravstvenu brigu i skrb. Naglasak će i nadalje biti na ulaganju u struku i medicinsko osoblje jer nam prazne zgrade ništa ne vrijede ako nemamo liječnike u njima. Raspisani su natječaji za liječnike na području naše županije gdje oni nedostaju. Borit ćemo se kako bi osigurali ljude i opremu, kako bi stanovnici naše županije imali zdravstvenu uslugu koju i zaslužuju – podcrtao je dr. Ivica Fotez, ravnatelj Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije. (www.vpz.hr)