Dan zaštite prirode u Republici Hrvatskoj i Međunarodni dan biološke raznolikosti

22. svibanj obilježava se u svijetu kao Međunarodni dan biološke raznolikosti, a u Republici Hrvatskoj i kao Dan zaštite prirode.

Ujedinjeni narodi proglasili su 22. svibanj Međunarodnim danom bioraznolikosti kako bi utjecali na povećanje svijesti o važnosti bioraznolikosti u održivom razvoju i skrenuli pozornost na očuvanje bioraznolikosti kao temeljno međunarodno načelo u zaštiti prirode i zajedničku obavezu čovječanstva.

Republika Hrvatska 2003. godine pridružila se globalnim nastojanjima za očuvanjem bioraznolikosti i unaprjeđenjem zaštite prirode, kad je Hrvatski sabor 22. svibnja proglasio Danom zaštite prirode u Republici Hrvatskoj.

Bioraznolikost je ukupna raznolikost života na Zemlji, ukupna raznolikost staništa, populacija i gena. Sve su vrste, uključujući i čovjeka, dio raznolikog ekosustava u kojem svatko ima svoju ulogu, stoga poremećaj bioraznolikosti može imati dalekosežne posljedice kako na same ekosustave, tako i na ljudske živote.

Hrvatska je po biološkoj raznolikosti jedna od najbogatijih europskih zemalja zahvaljujući svom specifičnom geografskom položaju na razmeđi četiri biogeografske regije te karakterističnim ekološkim, klimatskim i geomorfološkim uvjetima.

Očuvanje bioraznolikosti jedan je od uvjeta za uspostavu održivog razvoja.

(www.icv.hr, virovitica-nature.hr)