Mlade treba podržati i dati i m priliku da se pokažu i dokažu

Grad Orahovica u partnerskoj suradnji s Udrugom za Promicanje Alternativne i Urbane Kulture P.A.U.K. zajednički rade na projektu „Lokalni program za Mlade“ koji je prošle godine odobren od strane Ministarstva za deomografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Cilj toga projekta je doprinijeti zadovoljavanju potreba mladih te podizanju kvalitete njihova života u Orahovici. Putem ovog projekta. U sklopu projekta Pauk je nabavio informatičku opremu te zaposlio jednu osobu.

0505pauktribina1

– Vrijednost cijelog projekta je 72.981,96 kn, a Gradu Orahovici Ministarstvo je odobrilo 40.000 kuna. Projekt se pokazao kao sjajn potez I kroz njega mladi polako se počinju polako upoznavati sa svojim parvima, a posebno sa činjenicom kako u Hrvatskoj postoji Info centar za mlade, nama najbliže u Osijeku – kaže predsjednik PAUK-a Mirko Kufner. Treća faza ovoga projekta bila je javna tribina za mlade koja j održana u hotelu ‘’Ružica’’.
-Kroz ovu tribinu i savjetovanja mladi su dobili bolji uvid u želje, potrebe i probleme, a sami su aktivno sudjelovali u raspravama i iznijeli svoja stajališta. Unazad dva mjeseca provedena je II faza projekta, odnosno anketa, namijenjena ciljnoj skupini mladih do navršenih 30 godina života, a koja je imala cilj prikupljanja podataka o razini kvalitete života mladih u svim sferama lokalne zajednice. Rezultati su služili kao tema tribine i pokazali su da mladi u Orahovici itekako imaju potrebi reći što im treba – zaključio je Kufner. Tribinu je vodila moderatorica Zdenka Radić iz iz Info centra za mlade-Osijek, odnosno Proni centra Osijek.

0505pauktribina2

– PRONI Centar nastoji poticati suradnju i razumijevanje među ljudima, želi osposobiti mlade ljude u cilju preuzimanja odgovornosti za sebe i razvitak društva kojeg su dio, društva u kojem su njihove potrebe prepoznate i nailaze na odgovor na svim razinama. Cilj naše organizacije je pomoći mladima u poboljšanju kvalitete življenja, pronalaženju mogućnosti i osvješćivanju o postojanju izbora. Željeli bismo vidjeti društvo u kojem mladi ljudi aktivno sudjeluju u procesima donošenja odluka koje ih se tiču i na taj način preuzimaju odgovornost u procesu društvene promjene. Željeli bismo da mladi ljudi budu savjesni, odgovorni, aktivni građani u svojim zajednicama koji doprinose razvoju demokracije i društva. Stoga poticanje sudjelovanja mladih ljudi i njihovo samoosnaživanje čini okosnicu našeg rada. Iznimno mi je drago das am sudjelovala na ovoj trbini u Orahovici koja je pokazala da mladima treba podstreh da se trgnu i bez straha kažu što žele jer svojim idejama i sposobnostima mogu jako puno – zaključila je Radić. (www.icv.hr, vg)

 

PROMO

Povezane vijesti

Skip to content