Općina Čađavica dobila 39.375 kuna za izradu IV. izmjena i dopuna prostornog plana

blank

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, na temelju javnog poziva, a u cilju unapređenja prostornog uređenja, dodijelilo je jedinicama lokalne samouprave za 2018. godinu 3,100.000 kuna za izradu prostornih planova.

Do 11. travnja 2018., kada je zaključeno prvo obračunsko razdoblje, zaprimljeno je ukupno 111 zahtjeva za sufinanciranje izrade prostornih planova od ukupno 85 jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave. A nakon provedenog postupka administrativne provjere, odabran je 81 prostorni plan, za što će se utrošiti 2,685.170 kuna.

Nakon provedenog postupka administrativne provjere, a zbog velikog broja zahtjeva, Povjerenstvo za vrednovanje, ocjenjivanje i izradu prijedloga odabira predložilo je ministru sufinanciranje urednih zahtjeva svih općina, gradova i županija podnesenih do 11. travnja 2018., ali uzimajući u obzir samo po jedan zahtjev svake općine, grada, županije (onaj s najvišim iznosom sufinanciranja) i to na način da se sredstva dodijele u iznosu cca 10 – 50% od ukupnog iznosa cijene izrade plana, ovisno o stupnju razvijenosti i ostalim kriterijima za bodovanje iz Naputka za ocjenjivanje.

Državnim proračunom za 2018. godinu, za aktivnosti A576150 Djelovanje na unapređenju prostornog uređenja, razdjela pozicije 363 Pomoći unutar općeg proračuna, osigurano je ukupno 3.100.000 kuna. Ovakvom odlukom u prvom obračunskom razdoblju sufinancirat će se 81 prostorni plan i utrošit će se 2.685.170,00 kuna.

Općina Čađavica je za izradu IV. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Čađavica dobila 39.375,00 kuna, a ugovor je potpisan 8. lipnja 2018. godine.

Cijeli dokument s popisom jedinica lokalne i regionalne samouprave koje su dobile novac za prostorne planove objavljen je na mrežnoj stranici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja ili na : DOKUMENT (www.icv.hr, adf, Oćina Čađavica)