Općina Čađavica: Priznavanje prava na podmirenje troškova ogrjeva za 2018. godinu

Općina Čađavica obavještava sve korisnike zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva, a imaju prebivalište na području općine Čađavica, da mogu podnijeti zahtjev za priznavanje prava na podmirenje troškova ogrjeva za 2018. godinu.

Uz zahtjev, obavezno je priložiti presliku rješenja Centra za socijalnu skrb kojom se priznaje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu. Zahtjev se može podnijeti u prostorijama Općine Čađavica svaki radni dan od 8.00 do 14.00 sati, a najkasnije do 1. srpnja tekuće godine. (ADF; Općina Čađavica)

- PROMO -

 

 

Povezane vijesti

Skip to content