Vlada ostvarila konkretnu projektnu suradnju s lokalnim zajednicama radi ravnomjernog razvoja svih dijelova Hrvatske

Predsjednik Vlade Andrej Plenković, uz potpredsjednike Vlade RH i brojne ministre, predsjedao je u Varaždinu 4. sastankom Vlade sa županima, predstavnicima Udruge gradova i Udruge općina, te Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u Hrvatskome saboru. Sjednici u Varaždinu je između ostalih, nazočio i virovitičko-podravski župan Igor Andrović.

U svojoj uvodnoj riječi, pozdravivši sve prisutne i zahvalivši domaćinima, predsjednik Vlade podsjetio je da je prvi takav sastanak održan u prosincu 2016. godine u Zagrebu, prije točno godinu dana u Požegi, te u prosincu prošle godine u Šibeniku.

Premijer je naglasio da se ovaj format sustavnog, strukturiranog i redovitog dijaloga između Vlade i jedinica lokalne i područne samouprave pokazao izrazito korisnim i dobrim te je znatno pridonio dinamici i sadržaju suradnje između svih resora u Vladi i Vlade u cjelini sa svim dijelovima Hrvatske te se u potpunosti uklopio u politiku ove Vlade i racionalan odabir zajedničkoga rada na ravnomjernom regionalnom razvoju Hrvatske.

– Dodana vrijednost ovih susreta posebno je vidljiva kada tu perspektivu gledaju mnogi među vama koji su dugi niz godina župani, koji su vidjeli i neka druga vremena, čak i nedostatka komunikacije između županija, gradova, općina i Vlade – kazao je premijer.

– Mislim da smo već sada ostvarili dinamiku koja pokazuje ne samo ispruženu ruku, nego, rekao bih, vrlo konkretnu projektnu suradnju koja se reflektira u brojnim zakonskim prijedlozima, postupku decentralizacije i fiskalne decentralizacije i koja se vidi u boljoj bržoj apsorpciji sredstava iz fondova Europske unije – ocijenio je predsjednik Vlade.

Naveo je da su za današnji sastanak pripremljene četiri teme, važne za sve krajeve Hrvatske: jedna se odnosi na korištenje sredstava u cestovnom sektoru, u okviru kojeg će ministar prometa Oleg Butković govoriti o županijskim upravama za ceste; druga tema odnosi se na europske fondove i regionalni razvoj, na sve ono što Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU u suradnji s drugim resorima radi kako bi svima omogućilo lakšu pripremu projekata, njihovo sufinanciranje, realizaciju i bolju kontrolu te preveniranje eventualnih pogrešaka koje bi kasnije pojedine projekte moglo dovesti u pitanje.

– Mislim da je dobro da svi osvijestimo da smo, prema zadnjim informacijama od strane ministrice Žalac i njezinoga ministarstva, već sada prošli 46% ukupno ugovorenih sredstava iz ove financijske omotnice, što znači da je taj rad s kojim smo krenuli na početku mandata kad je bilo ugovoreno 9% sredstava, u skladu s planom da do kraja ove kalendarske godine, ovom dinamikom, postignemo i više od 60%. U situaciji smo da s optimizmom možemo gledati na ukupnu apsorpciju sredstava u ovoj financijskoj perspektivi – poručio je predsjednik Vlade.

Treća tema današnjega sastanka odnosi se na Ministarstvo uprave i na zakonska rješenja koja će predstaviti ministar uprave Lovro Kuščević.

– Ministar je u redovitom dijalogu sa svima vama i već je donio i vodio nekoliko zakonskih inicijativa koje su sve išle u prilog jedinicama lokalne i područne samouprave“, naglasio je premijer te dodao da se četvrta tema odnosi na budućnost i na zajedničke aktivnosti usmjerene ka pregovorima o višegodišnjem financijskom okviru EU za razdoblje 2021–2027. godine. Kao što znate, nakon što je Europska komisija obznanila svoje prijedloge, predstoje vrlo zahtjevni pregovori i na razini Vijeća, međuinstitucionalni pregovori Komisija – Vijeće – Europski parlament. Zato je dobro da u taj proces bude uključeno što više aktera da na vrijeme prepoznamo što je za Hrvatsku važno i kako da se pozicioniramo – kazao je uvodno predsjednik Vlade.

Predsjednik Hrvatske zajednice županija i župan Šibensko-kninske županije Goran Pauk u svom je obraćanju podsjetio na mnogobrojne rezultate koji su postignuti suradnjom jedinica lokalne i regionalne samouprave s resornim ministarstvima i cijelom Vladom te iskazao uvjerenje u nastavak još dinamičnije suradnje.

Izrazio je zadovoljstvo posljednjim zakonskim promjenama u financiranju jedinica lokalne i regionalne samouprave, zahvaljujući kojima je postignut pozitivan neto efekt od 1,4 milijarde kuna.

– U ovom potezu vidi se početak realizacije fiskalne decentralizacije koju svi zagovaramo i smatramo da je preduvjet za gospodarsko osnaživanje županija – naglasio je predsjednik Hrva6tske zajedmnice županija i župan Goran Pauk, dodavši pritom da fiskalnu decentralizaciju mora pratiti i ona funkcionalna, koja će omogućiti županijama da budu brži i efikasniji servis građanima.

– Na svim smo se razinama vlasti usuglasili oko potrebe decentralizacije zemlje koja je bitan i nezaobilazni put do ravnomjernog regionalnog razvoja, a to pokazuje i da Vlada u nama vidi partnera kompetentnog za formiranje gospodarski konkurentnih i snažnih regija – zaključio je Pauk.

Na sjednici je između ostalih, govorio i virovitičko-podravski župan Igor Andrović. On je naglasio sljedeće.

– Razvojni sporazum zaslužuje sve pohvale. Kao i sve županije, posebno one koje participiraju u mnogobrojnim EU projektima, možemo očekivati određene problema s izvorima financiranja. Osim toga, Virovitičko-podravska županija je još uvijek županija koja na svom području nema uprave pojedinih državnih firmi, prvenstveno tu mislim na Hrvatske šume i HEP, a to zna stvarati određene poteškoće u poslovanju gospodarskim subjektima, ali i građanima – podcrtao je župan Igor Andrović.

Inače, nakon sjednice, premijer Plenković je najavio, do kraja godine, zakonodavni okvir koji će omogućiti pripajanje ureda državne uprave županijama.

– Na taj način želimo dati i više ovlasti i više zadaća, uz odgovarajuća financijska sredstva, županijama za obavljanje niza poslova, što smatramo da je dobro i korisno.

O sastanku u Varaždinu predsjednik Vlade RH Andrej Plenković je kazao.

– Ovaj format susreta, sada već etabliran, svakih šest mjeseci, pokazuje da dijelimo i dobru volju i dobar smjer kada je riječ o višerazinskom upravljanju Hrvatskom, kada je riječ o decentralizaciji i funkcionalnoj i fiskalnoj – kazao je premijer dodavši da su današnje teme bile posvećene resorima prometa, prije svega aktivnosti županijskih uprava za ceste, te kvalitetnoj apsorpciji sredstava Europske unije.

– Ali i nacionalnoj komponenti podrške za regionalni razvoj – istaknuo je premijer, dodavši da je ova Vlada dosad dala više od 700 milijuna kuna nacionalnih sredstava za razvoj različitih dijelova Hrvatske.

Premijre je najavio idući sastanak u prosincu u Rijeci, a u međuvremenu će se raditi na provedbi zaključaka. “Sada i na tome da se, s aspekta sufinanciranja projekata, procedure na nacionalnoj razini učine još jednostavnije, kvalitetnije i bolje“. (www.vlada.hr, www.vpz.hr, Fotografije: vlada.hr i Kristijan Toplak)