OPĆINA LUKAČ Javni poziv za upis djece u program predškole za 2018./2019. pedagošku godinu

foto: arhiva

Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića Gornje Bazje objavila javni poziv za upis djece u Program predškolskog odgoja i naobrazbe Općine Lukač za djecu rođenu od 1. travnja 2012. do 31. ožujka 2013. godine.

Program predškole obveza je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću. Pohađanje predškole je besplatno te će se odvijati od 1. listopada 2018. do 31. svibnja 2019. godine u prostorima PŠ Lukač.

Upis u Program predškolskog odgoja i naobrazbe Općine Lukač obavit će se na prvom roditeljskom sastanku koji će se održati 26. rujna u 16 sati u prostorijama Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića Gornje Bazje.

U slučaju nemogućnosti dolaska na roditeljski sastanak kontaktirajte tajništvo škole na telefonski broj 033/786-150.

Uz zahtjev koji se popunjava na roditeljskom sastanku potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:
– presliku izvoda iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete
– presliku osobnih iskaznica roditelja
(www.icv.hr)