OTVORENE PRIJAVE ZA SUBVENCIONIRANJE STAMBENIH KREDITA Kamate neće prelaziti 3,75 posto, pogledajte popis banaka

Izmjenama Zakona koje su donesene 29. lipnja 2018. godine omogućeno je daljnje subvencioniranje stambenih kredita za mlade, svake kalendarske godine do 31. prosinca 2020. godine.

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) je temeljem provedenog Javnog poziva odabrala kreditne institucije koje sudjeluju u provedbi programa subvencioniranja stambenih kredita. Riječ je o ukupno 12 kreditnih institucija, kamate će biti od 3,12 do 3,75 posto, a popis možete pročitati OVDJE.
Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama 17. kolovoza 2018. objavila je u javnim glasilima Oglas o početku subvencioniranja stambenih kredita, a zahtjevi se zaprimaju od 3. rujna 2018. godine.

Zahtjev za subvencioniranje stambenih kredita moći će podnijeti građani s prebivalištem na području Republike Hrvatske koji ispunjavaju uvjete za dobivanje stambenog kredita koje utvrđuje kreditna institucija (banka), koji nisu stariji od 45 godina te koji, odnosno čiji bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner, u vlasništvu nema stan, odnosno kuću ili koji u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće, odnosno gradnje kuće zbog potreba vlastitog stanovanja.

Ovaj zakon ima i demografsku mjeru jer se dodatno produžuje rok subvencioniranja kredita za dvije godine za svako živorođeno, odnosno usvojeno dijete u razdoblju subvencioniranja kredita. Također, u slučaju da je podnositelj zahtjeva ili član njegova obiteljskog domaćinstva utvrđenog invaliditeta većeg od 50% tjelesnog oštećenja dodatno se produžuje rok subvencioniranja kredita za dvije godine.

Subvencioniranje kredita odobravat će se za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće do najviše 1.500,00 eura po metru kvadratnom u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem deviznom tečaju Hrvatske narodne banke, odnosno do najvišeg iznosa kredita od 100.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem deviznom tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate kredita i čiji rok otplate ne smije biti kraći od 15 godina.

Visina subvencije ovisiti će o indeksu razvijenosti mjesta na kojem se nekretnina kupuje odnosno gradi i kretat će se od 30 do 51%. Sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti „Narodne novine“ broj 132/17. definirano je 8 skupina u kojoj se nalazi grad ili općina prema indeksu razvijenosti i to:

Skupina I 51% mjesečnog obroka ili anuiteta
Skupina II 48% mjesečnog obroka ili anuiteta
Skupina III 45% mjesečnog obroka ili anuiteta
Skupina IV 42% mjesečnog obroka ili anuiteta
Skupina V 39% mjesečnog obroka ili anuiteta
Skupina VI 36% mjesečnog obroka ili anuiteta
Skupina VII 33% mjesečnog obroka ili anuiteta
Skupina VIII 30% mjesečnog obroka ili anuiteta

Popis svih općina i gradova s postotcima subvencioniranja sukladno indeksu razvijenosti

Do sada je provedbom Zakona o subvencioniranju stambenih kredita prema objavljenom javnom pozivu realizirano i odobreno 2.320 zahtjeva za subvencioniranje kredita, a za što je Republika Hrvatska putem subvencija osigurala za 2017. godinu 17,5 milijuna kuna, za 2018. godinu 42 milijuna kuna, s projekcijom za 2019. i 2020. godinu od 35 milijuna kuna. Također, 41 zahtjeva je odbijeno a njih 38 je odustalo od podnesenog zahtjeva. (www.icv.hr, mgipu.hr)

- PROMO -

 

 

Povezane vijesti

Skip to content