Javni uvid u izmjene i dopune Prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području grada Virovitice

- PROMO -

Grad Virovitica izlaže na Javni uvid izmjene i dopune Prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području grada Virovitice. Uvid u izmjene i dopune Prijedloga Programa, s popratnom dokumentacijom, može se izvršiti od 28. studenog do 12. prosinca 2018. godine, radnim danom od 9.00 do 13.00 sati u prostorijama Grada Virovitice, Trg kralja Zvonimira 1, I. kat, soba br. 125.

Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na izmjene i dopune Prijedloga Programa najkasnije do isteka javnog uvida. O svim prigovorima odlučivat će Gradsko vijeće Grada Virovitice u roku od 30 dana.

Prigovori na Izmjene i dopune Prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području grada Virovitice moraju biti čitko napisani, uz ime, prezime i adresu podnositelja te se dostavljaju u pisarnicu Grada Virovitice, Trg kralja Zvonimira 1, Virovitica, zaključno sa 12. prosinca 2018. godine. (virovitica.hr)

Povezane vijesti

Skip to content