Obnovit će se i sanirati crkve, kapele, župne kuće u Slatini, Turanovcu, Turnašici i Pitomači

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv za iskaz interesa u okviru Programa ulaganja u zajednicu za 2018. godinu, u okviru kojega je prijavljeno devet projekata s područja naše županije. Ukupna alokacija Programa iznosila je 11.000.000,00 kuna. Kroz Program se sufinanciraju ulaganja u objekte javne namjene koji su na raspolaganju široj lokalnoj zajednici i u kojima stanovnici zadovoljavaju vjerske, kulturne i društvene potrebe u zajednici.

U sklopu Programa, Razvojna agencija VIDRA pružila je savjetodavnu podršku u pripremi projekata prihvatljivim prijaviteljima, a za sufinanciranje su odobreni sljedeći projekti:

– Sanacija i rekonstrukcija Crkve sv. Josipa Slatina – iznos sufinanciranja MRRFEU iznosi 100.000,00 kn;
– Adaptacija Kapele Turanovac – Gospa Snježna – iznos sufinanciranja MRRFEU iznosi 70.000,00 kn;
– Adaptacija Župne kuće u Turnašici – iznos sufinanciranja MRRFEU iznosi 250.000,00 kn;
– Župna crkva sv. Vida Pitomača – uređenje pročelja fasade (toranj crkve) – iznos sufinanciranja MRRFEU iznosi 50.000,00 kn.

Svrha ovoga programa je jačanje socijalne kohezije i održivog razvoja kroz ulaganja u obnovu, izgradnju i rekonstrukciju objekata. Program zagovara pristup promicanja ravnopravnosti, nediskriminacije i održivog razvoja te participativnog pristupa dionika šire lokalne zajednice. (razvoj.gov.hr, www.ravidra.hr)

- PROMO -

 

 

Povezane vijesti

Skip to content