Izrađen je Akcijski plan za razvoj cikloturizma u prekograničnom području Virovitičko-podravske županije i grada Barcsa

Foto: K. Toplak

U četvrtak 21. veljače, s početkom u 10 sati, u Sali za sastanke Virovitičko-podravske županije, dekan Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, Oliver Jukić, predat će virovitičko-podravskom županu, Igoru Androviću, Akcijski plan za razvoj cikloturizma u prekograničnom području Virovitičko-podravske županije i grada Barcsa.

Akcijski plan je dokument u čijoj izradi je partner bila Turistička zajednica Virovitičko-podravske županije, a sve u sklopu europskog projekta EV 13 GAP čiji je nositelj Virovitičko-podravska županija, a projektni partneri su: Grad Barcs i Turistička zajednica Virovitičko-podravske županije. Izradio ga je stručni tim Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.

Svrha izrade Akcijskog plana je operacionalizacija i provedba aktualnih strateških dokumenata za razdoblje do 2023. godine (u prvom redu Operativnog plana razvoja cikloturizma Virovitičko-podravske županije za razdoblje od 2017. do 2020. godine i Integrirane strategije za urbani razvoj grada Barcsa). Fokus Akcijskog plana primarno su aktivnosti poboljšanja kvalitete cikloturističke infrastrukture te smještajne i ugostiteljske ponude, koje predstavljaju osnovu za razvoj cikloturizma.

Kako bi se postigli željeni rezultati u smislu povećanja broja dolazaka, noćenja i potrošnje, prioritet su i aktivnosti razvoja i unaprjeđenja cikloturističkih proizvoda te jačanja suradnje, promocije i prodaje. Akcijski plan unaprijedit će i poziciju cikloturizma u pograničnom području Virovitičko-podravske županije i grada Barcsa, ponajprije duž rute EuroVelo 13 koja prolazi i povezuje navedena pogranična područja. (vpz.hr)