POMOĆ NOVIM I POSTOJEĆIM PROIZVOĐAČIMA Sufinanciranje certifikacije eko proizvoda

blank

U okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. postoji mogućnost sufinanciranja postupka certifikacije ekoloških poljoprivrednih proizvoda. Kroz Mjeru 3. »Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode«, Podmjeru 3.1. »Potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete« omogućena je dodjela potpore za nove proizvođače koji se uključe u sustav ekološke poljoprivrede, kao i za one koji već sudjeluju u sustavu ekološke poljoprivrede do 5 godina.

Za nove proizvođače koji tek ulaze u sustav ekološke proizvodnje potpora se odobrava na razdoblje do pet godina u maksimalnom iznosu do 15.000 eura, odnosno maksimalno do 3.000 eura godišnje u kunskoj protuvrijednosti.

Za proizvođače koji već sudjeluju u sustavima kvalitete prije podnošenja Zahtjeva za potporu, maksimalno trajanje do 5 godina smanjuje se za broj godina koje su protekle od početka sudjelovanja u sustavu kvalitete do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu. Početak sudjelovanja u sustavu kvalitete smatra se datum provođenja prve stručne kontrole u ekološkoj proizvodnji.

Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 20. kolovoza 2018. godine od 12:00 sati do 30. rujna 2020. godine do 12:00 sati ili do iskorištenja raspoloživih sredstava.

Svi detalje vezani uz prijavu na Natječaj za provedbu Podmjere 3.1. »Potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete« – provedba tipa operacije 3.1.1. »Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete« dostupni su na stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju: NATJEČAJ. (www.hrsume.hr)