Športsko ribolovna udruga ”Karas” Čađavica održala redovnu godišnju skupštinu

Foto: ŠRU Karas Čađavica

Športsko ribolovna udruga ”Karas” iz Čađavice u subotu je održala svoju redovnu godišnju izvještajnu skupštinu u prostoru Lovačke udruge ”Sokol” Čađavica. Nakon izbora radnih tijela skupštine, nazočnim članovima podneseno je izvješće o radu i financijsko izvješće u prošlom periodu te predstavljen plan rada i financijski plan za 2109. godinu. Sva su izvješća usvojena, kao i predložena visina članarine za 2019. i 2020. godinu koja iznosi 100 kuna.

Na skupštini je nazočio i načelnik Općine Čađavica Mirko Rončević te predsjednik Općinskog vijeća Općine Čađavica Josip Piskać. Načelnik Rončević pohvalio je dosadašnju suradnju Općine i ŠRU ”Karas” s nadom da će se ista nastaviti i ubuduće. (www.icv.hr, adf)

Foto: ŠRU Karas Čađavica
Foto: ŠRU Karas Čađavica